DatorUtbildning

Heta tips inför omcertifieringen!

2016-11-29

Att arbeta som kyl- och värmepumpmontör eller tekniker är i huvudsak ett praktiskt orienterat yrke och många har valt det av just den anledningen. Ändå finns krav på ett teoretiskt prov! Det kan man tycka vad man vill om, men som yrkesman behöver man ha vissa grundläggande kunskaper, såväl teoretiska som praktiska. Jämför vi med till exempel behörig elektriker (elinstallatör), har de krav på teoretisk och praktisk utbildning samt några års praktik. Det tycker de flesta inte är så konstigt. Kanske därför att vi vet att el är farligt om man gör fel. Om vi gör fel och t ex släpper ut f-gas till atmosfären känns kanske inte den faran lika påtaglig som om elektrikern kopplar fel och något blir strömförande eller brinner upp. Vi får då inte glömma att vi arbetar med trycksatta anordningar som kan orsaka enorma skador på både person och omgivning om vi inte har rätt kunskap. Vår bransch är också starkt kopplad till energi och miljö och kräver att vi har kunskap hur vi använder energi så effektivt som möjligt utan att f-gaser släpps ut.

På fem år sker förändringar och man glömmer

När man ska omcertifiera sig har det ju gått fem år sedan man läste på inför provet. Då många dagligen inte kommer in på alla kompetensområden som ingår i certifieringen, behöver man uppdatera dessa kunskaper efter fem år. Många anmäler sig därför till en preparandkurs för att friska upp kunskaperna. Det STORA problemet är att tiden för många av preparandkurserna har minskat från två heldagar till en halv dag. Att under ett 2-3 timmar en förmiddag gå igenom de 11 kompetensområden som certifieringen ställer krav på, för att sedan skriva provet direkt efter lunch är alldeles för kort tid. Endast de som ordentligt har förberett sig hemma innan kursen kan ta till sig en genomgång på så kort tid. Dessutom har väldigt stark kritik riktats till flera av utbildarna att kvaliteten på kursmaterialet och på undervisningen har varit riktigt dålig. Varför? Vi ser flera orsaker till detta. Utbildarna har i priskonkurrens gått ner i utbildningstid, vilket kylföretagen indirekt har accepterat. Ibland har undervisningen för olika kategorier skett samtidigt, vilket varit förbryllande när läraren säger ”detta gäller bara kategori I medan detta bara gäller kategori V”. Kursmaterialet har  i en hel del fall varit undermåligt, framför allt när det gäller lagstiftningen. Svenska Kyltekniska Föreningen har tagit fram litteratur i form av Handbok 28 som just omfattar de kompetensområden som ingår i certifieringen. Den är bra och används idag av utbildare och köps in av kylföretag som förberedelse inför certifiering. Lagstiftningen inom kyl- och värmepumpområdet ändras ständigt, så här kan det ske en hel del under en femårsperiod, vilket det också har gjort.

Hur ska jag då förbereda mig?

En del håller sig bra uppdaterade genom att läsa artiklar, nyhetsbrev och gå på olika informationsträffar. För dem krävs ofta inte så mycket förberedelse inför omcertifieringen. För de flesta behövs en genomgång av de olika kompetensområdena och en uppdatering när det gäller lagstiftningen. Hur mycket tid man behöver sätta av för detta är naturligtvis väldigt olika för olika personer men vi kan konstatera att man rent generellt sätter av för lite tid.
Att göra ett skriftligt prov kan vara jobbigt för en del personer av olika anledningar. En del blir oerhört nervösa och stressar upp sig så mycket att de t o m har svårt att ta till sig texten de läser. Då är det lätt hänt att man krånglar till det eller i värsta fall missuppfattar frågan. Det har visat sig att många svarar fel just för att man inte har läst frågan ordentligt. Så det bästa tipset vi kan ge är: Ta det lugnt, läsa frågan noggrant, tänk ut ditt eget svar utan att titta på svarsalternativen, kryssa i ditt svar (oftast är ditt eget spontana svar ett av alternativen!). Andra har skriv- och lässvårigheter och får av den anledningen svårt med ett teoretiskt prov. Har du dokumenterade skriv- och lässvårigheter har du alltid rätt att få hjälp med att få frågorna upplästa. Ta kontakt med examinationcentret (EC) när du bokar för att skriva provet. En del har aldrig fått sina läs- och skrivsvårigheter dokumenterade utan klarat sig bra i sin yrkesroll ändå men har nu hamnat i svårigheter med att klara det teoretisk provet. Har du försökt skriva provet men misslyckats flera gånger, trots att du läst på ordentligt, ta då kontakt med Incert för att diskutera om du kan få göra provet muntligt istället.

Tre heta tips:

  • Ta dig tid att läsa på ordentligt innan. Prata med chefen och planera det tillsammans.
    - Preparandkurs, Handbok 28, intern gemensamma genomgång, SKVP´s diagnostiska prov etc.
  • Om du går preparandkurs – välj inte en halvdagskurs, ställ krav på kursinnehåll, kursmaterial och instuderingsfrågor.
  • Under provet - Ta det lugnt, läsa frågan noggrant, tänk ut ditt eget svar utan att titta på svarsalternativen innan du svarar.