domarklubba1020x340

Hårdare tag mot otillåten försäljning av luft-luftvärmepumpar

2017-12-12

Att sälja luft-luftvärmepumpar utan installation kommer bli kännbart om det inte finns bevis för att installationen görs av ett certifierat företag och av en certifierad person. Kemikalieinspektionen har nyligen skickat ett informationsbrev till ca 100 företag som säljer produkter som innehåller fluorerade växthusgaser (f-gaser), exempelvis byggvaruhus och internetbaserade företag. Anledningen är att informera om lagstiftningen och de påföljder som sker om man inte följer lagstiftningen.

Idag finns flera mer eller mindre kända företag som säljer luft-luftvärmepumpar utan installation till privatpersoner utan att säkra att installationen görs av ett certifierat företag.

Den som säljer är skyldig att kontrollera certifikat 

Den som säljer värmepumpar och annan utrustning, innehållande f-gaser ,som inte är hermetiskt tillsluten ska försäkra sig om att utrustningen kommer att installeras av en certifierad installatör. Vid inspektion av en tillsynsmyndighet ska man kunna redogöra för på vilket sätt man har försäkrat dig om detta. I Sverige är det Kemikalieinspektionen eller kommunen som inspekterar företagen.

Vad händer om ett företag bryter mot reglerna i f-gasförordningen?

Om det framkommer att ett företag brutit mot reglerna i f-gasförordningen måste företaget åtgärda bristerna. Företaget kan få försäljningsförbud och bli tvunget att återkalla produkter från sina kunder. Överträdelser kan leda till polisanmälan om brott. Företaget riskerar även att påföras miljösanktionsavgift (MSA) med 5000 kronor per såld produkt, enligt SFS 2016:1130 §4, vilket kan ackumulera till höga belopp om många värmepumpar sålts på detta sätt
 


 
Mer information 

För mer utförlig information om reglerna för fluorerade växthusgaser, se Kemikalieinspektionens webbplats.