Har ni haft besök av SWEDAC på senare tid?

2013-02-27

Vi på KV-företagen och även Mikael ”Mecken” Jonsson på Svensk Dataförvaltning har fått många samtal och mejl angående de tillsyner som gjorts under senare tid. Det handlar om naturligtvis om den ackreditering många kylföretag har för trycksättning med gas.

Från 1 oktober 2012 började en ny version av ISO/IEC 17020 att gälla. Den heter SS EN ISO/IEC 17020:2012 och ersätter ISO/IEC 17020:2005. Det som hänt är att många har fått nedslag på att man inte följer den nya standarden utan att det preciseras vad som saknas eller är ofullständigt. Många har då känt sig maktlösa och fått uppfattningen att de måste göra om hela sin manual. Det mesta av er ”gamla” manual innehåller den information och dokumentation som SS EN ISO/IEC 17020:2012 kräver. Dock har man i SS EN ISO/IEC 17020:2012 numrerat om avsnitten och en del rubriker och underrubriker har ändrats. I några avsnitt har kravställningen förändrats något, vilka man då behöver komplettera sin manual med. Det finns inga krav på att manualen måste följa standardens kapitelindelning men man måste kunna visa att allt det som standarden ställer krav på finns dokumenterat och beskrivet någonstans.

Det enklaste är nog ändå att ordna till sin gamla manual ”Trycksättning med gas” och anpassa den mot den nya standarden. Då blir det antagligen mindre antal nedslag och därmed mindre behov av kompletteringar, vilket sparar tid på sikt. För de som har Svensk Dataförvaltnings program MAKCI (där man upprättar kvalitetsmanualer mm), kan vi berätta att man just nu håller på att uppdatera ”mallen” så att den motsvarar den nya standarden. Så håll utkik efter uppdateringar. För de som inte hade möjlighet att besöka de seminarier som SWEDAC anordnade. Det finns även en artikel i SWEDAC Kvalitetsaktuellt som behandlar ämnet. Läs artikeln.