Mistake1020x340

Grova fel i VVS-forums artikel ”Avfrostningen är gratis”

2018-09-27

Den 19 september publicerade VVS-forum en artikel om en teknisk lösning för att undvika påfrysning av utekonvektorn hos luftvärmepumpar från företaget Aerestus. Artikeln innehöll flera grova faktafel kring hur luft-vattenvärmepumpar presterar. Spektakulära osanningar som dessa har förmågan att spridas vidare och skapa förvirring kring hur den värmepumpande tekniken fungerar varför jag som branschrepresentant känner att jag måste bemöta påståendena med fakta.

Det första påståendet är att effektiviteten sjunker drastiskt för en luft-vattenvärmepump vid påfrysning på utedelen samt att det under +5 ºC i utetemperatur inte är någon idé att köra kompressorn, det vill säga värmepumpen. Behovet av avfrostning påverkar naturligtvis en värmepumps verkningsgrad. Behovet är som störst vid temperaturer mellan +5ºC och 0ºC grader. Faktum är att när temperaturen fortsätter sjunka blir behovet av avfrostning vanligtvis mindre på grund av ett minskat fuktinnehåll i luften. Under de förhållanden som kräver avfrostning kan verkningsgraden sjunka med ca 3-12 % på grund av avfrostningen. Betydande men knappast drastiskt. Den generella verkningsgraden hos värmepumpen sjunker med sjunkande utetemperatur. Detta beror dock på det rent termodynamiska faktumet att verkningsgraden är direkt relaterad till temperaturskillnaden mellan källa (uteluft) och sänka (radiatorer) och inte på behovet av avfrostning. Denna sjunkande verkningsgrad tillsammans med avfrostningen är grundläggande egenskap hos en luft-vattenvärmepump och tas alltid med i de etablerade teststandarderna. 

Det andra påståendet är att drift under +10ºC utelufttemperatur ”äter upp” hela vinsten med värmepumpen. Formuleringen är förvisso rätt otydlig, men samtidigt bör det vara uppenbart för de flesta att det omöjligen kan vara ett rimligt påstående. I uppvärmningssammanhang är +10 graders utelufttemperatur en mycket hög temperatur. Vid dessa temperaturer har knappt uppvärmningssäsongen börjat. Att då påstå att drift under denna temperatur skulle ”äta upp” hela vinsten är således oerhört märkligt då i princip hela säsongens värmebehov sker vid temperaturer under +10ºC. I stället är det så att en luft-vattenvärmepump vid denna temperatur arbetar med ett COP-värde kring 5, dvs att den ger 5 kW värme för varje kW el den förbrukar. 

Det tredje och kanske allvarligaste påståendet är att en luft-vattenvärmepump vid temperaturer under -5ºC inte ger något värmetillskott utan det är bättre att stänga av kompressorn och bara använda elpatron. En luft-vattenvärmepumps värmeeffekt och verkningsgrad sjunker med sjunkande utetemperatur, återigen inte som en direkt konsekvens av avfrostning utan på grund av temperaturdifferens mellan källa och sänka. Men, under inga som helst driftförhållanden når värmepumpen en verkningsgrad under 1. Exempelvis vid extrema utetemperaturer (-25ºC) håller de luft-vattenvärmepumpar som säljs idag en verkningsgrad (COP) på 2 eller i vissa fall till och med högre. Alltså dubbelt så mycket som den elpatron representanten för Aerestus rekommenderar.
Att en tidning som VVS-Forum väljer att publicera dessa uppenbart felaktiga uppgifter oaktat om det är som citat eller egen redaktionell text är för mig som branschkunnig mycket förvånande. 

Per Jonasson
Vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen