Meet1020x340

Globalt intresse för branschmässa i Tyskland

2018-10-31

Den 16-18 oktober arrangerades Chillventa i Nürnberg, Tyskland. En internationell mässa med fokus på kyl- och värmepumpsteknik och som i år väckte ett rekordstort intresse, med utställare och publik från alla jordens hörn.

Utmaningen med att anpassa kyl- och värmepumpsmarknaden i enlighet med de krav som ställs i EU:s F-gasförordning var en av de drivande faktorerna bakom det stora intresset. Fram till 2030 ska användningen av så kallade F-gaser, till vilka en stor del av de vanligast använda köldmedierna räknas, minskas radikalt och det kräver både nya systemlösningar och nya komponenter.

Chillventa arrangeras vartannat år och även om köldmediefrågan diskuterats ett tag vid detta lag så börjar det bli riktigt skarpt läge nu, med tanke på att vissa köldmedier förbjuds att använda för påfyllnad redan med start 2020. Det kommer att ställa många verksamheter, såsom till exempel livsmedelshandeln och fastighetsägare, inför tuffa investeringsbeslut.

En väg som pekats ut är att ställa om till användning av naturliga köldmedier. Exempel på sådana är bl a propan, koldioxid och ammoniak. Fördelen med dessa är att deras direkta miljöpåverkan vid utsläpp är nära noll. Intresset och utvecklingen har ökat i takt de senaste åren, vilket också märktes på Chillventa där utbudet av produkter och systemlösningar var större än någonsin. Inte minst vad gäller koldioxid och propan. 

- Sverige ligger långt fram i utvecklingen och användningen av koldioxidteknik för kyla, berättar Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, som fanns på plats för att bevaka mässan. I dag är det standard att livsmedelsbutiker som byggs konstrueras med denna teknik, vilket är bra för miljön. Att utbudet fortsätter växa, även med propan och andra naturliga köldmedier, är riktigt positivt. 

Det finns även de som påpekar att dessa köldmedier inte kommer kunna användas i alla applikationer och att det behövs fler alternativ, en del av dem syntetiska. Även för dessa gäller då att minimera miljöpåverkan och köldmedietillverkarna jobbar hårt med att ta fram alternativ som kan få acceptans på marknaden. Utöver att utveckla själva köldmediet så måste komponent- och aggregattillverkare utveckla och testa ämnena i sina produkter för att kunna garantera funktion och säkerhet, en kostsam och tidskrävande process. 

- Det finns mycket att fundera på här, fortsätter Per. Vad man än väljer gäller det att man tänker i ett långsiktigt perspektiv och inte bara det som löser problemet man har för stunden. Vissa av de nya syntetiska köldmedier som fått fäste på marknaden kommer vi säkert få se stanna många år framöver medans andra kommer försvinna ganska snabbt, eller inte ens användas över huvudtaget.

Det är inte bara köldmedier som diskuteras på en mässa som Chillventa utan en hel del annat också. Utvecklingstakten inom styr- och reglerteknik ökar även den för varje år som går vilket leder till anläggningar som blir allt energieffektivare och lättare att övervaka. Något som är nog så viktigt ur ett miljöperspektiv men även ur användarens perspektiv. Ju enklare det blir att ha kontroll på sin anläggning och kunna upptäcka fel i tid, desto bättre kommer den att fungera över tid. Utvecklingen inom detta område leder också till att priserna pressas och allt mer avancerad styr- och reglerteknik byggs in som standard.

Nästa gång som Chillventa arrangeras är 13-15 oktober 2020, då också i Nürnberg, Tyskland.