gembrev

Gemensamt brev till miljö- och energidepartementet

2018-03-14

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har idag skickat iväg ett brev till representanter för miljö- och energidepartementet samt Sveriges ständiga representation i Bryssel. Brevet har undertecknats av SKVP, NIBE, Enertech och Qvantum. I brevet uppmanar vi de Svenska representanterna att stå bakom kommissionens förslag på primärenergifaktor för el på 2,0 i energieffektiviseringsdirektivet. Parlamentet föreslår istället en primärenergifaktor på 2,3.

"Vi har förvisso fått indikation på att Sverige står bakom kommissionens förslag. Men vi vill med vårt brev förtydliga att vår bransch ser detta som en mycket viktig fråga och vi hoppas därmed att de Svenska representanerna arbetar aktivt för att försvara kommissionens förslag i de fortsatta förhandlingarna", säger Morgan Willis på SKVP.

Primärenergifaktorn är ett mått på hur många kWh primärenergi som går åt för att producera en kWh el. Med en hög faktor kommer exempelvis värmepumpar ha en högre primärenergiförbrukning jämfört med andra alternativ såsom gaspannor.

Brevet i sin helhet kan laddas ner här!