RisingPrices1020x340

Galopperande prisutveckling på köldmedier

2017-06-20

SKVP har ända sedan introduktionen av den nya F-gasförordningen varnat för kommande kraftiga prishöjningar på hög-GWP köldmedier. Något som nu med all tydlighet bekräftas.

Tittar vi på vad som skett under de senaste månaderna är det inte bara R404A och R507A som sticker iväg utan även R410A och R134a. Naturligtvis är det inom butikssidan läget är mest akut men vi ser även att klimatsidan (luftkonditionering och värmepumpar) fått en helt annan prisbild på de mest förekommande köldmedierna. 

Prisutvecklingen sedan 1:a april för de vanligaste köldmedierna. 
R404A, R507A                              225% 
R410A, R134a                               100%

Anledningen är främst att det i år sker ett extra stort steg i den nedfasningstrappa som fastställts i f-gasförordningen. Då ska volymen f-gaser minskas till motsvarande 63% av nivån som gällde 2015, som i sin tur baserades på medelvärdet för perioden 2009-2012. Honeywell har dessutom meddelat att man helt slutar sälja R404A och R507A nästa år.

Detta gör det extremt viktigt att berätta för operatörerna om hur situationen ser ut. Gör en genomgång av status för befintliga aggregat och ta fram en åtgärdsplan på både kort och lång sikt. Alla aggregat med köldmedier som ligger över 2500 i GWP måste omgående bedömas för att undvika risken för driftstörningar vid minskad tillgång på köldmedium. Med samtidig brist på köldmedier och kyltekniker finns en stor risk för överhettning i branschen. Det finns bara ett sätt att undvika detta och det är att omgående sätta fart med de olika åtgärdsprogram som behövs för olika typer av anläggningar. Kör hårt – om ni inte redan gör det!