justice_1270x340

FXFX Installation & Service AB utesluts ur föreningen

2019-10-18

På rekommendation från Svenska Kyl & Värmepumpföreningens Etiska nämnd har föreningens styrelse enhälligt beslutat om uteslutning av FXFX Installation & Service AB ur föreningen. Anledning för uteslutande är att FXFX Installation & Service AB brutit mot föreningens etiska regler och riktlinjer för medlemsföretag genom att inte följa flera av Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) fattade beslut.

Det har även kommit till vår kännedom att FXFX Installation & Service AB under flera år haft ett onormalt stort antal ärenden anmälda hos ARN.

Uteslutningen sker med omedelbar verkan och kommer publiceras på föreningens hemsida.