Full fart1270x340

Full fart på värmepumpsmarknaden

2019-10-30

Under årets första tre kvartal visar försäljningssiffror från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att försäljningen av värmepumpar ökat något jämfört med samma period förra året (+2 %). Tittar vi endast på tredje kvartalet ligger försäljningen kvar på samma höga nivå som förra året.  Försäljningen har ökat inom segmenten luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar medan frånluftsvärmepumpar minskat under kvartalet.

Under tredje kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets tre första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 5,3 miljarder, det är en ökning med 6 procent jämfört med 2018.

Trenden med minskad försäljning av frånluftsvärmepumpar har fortsatt även under andra kvartalet med en minskning 6 procent. Frånluftsvärmepumpar installeras främst i nya småhus och försäljning följer nybyggnadstakten av småhus ganska väl. 

-Med tanke på det minskade trycket i svensk ekonomi, och minskat bostadsbyggande kommer minskad försäljning av frånluftvärmepumpar vara ett troligt scenario även den närmaste tiden, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

För de övriga segmenten, luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har försäljningen ökat under tredje kvartalet. Luft-vattenvärmepumpar ökade med 2 procent och bergvärmepumpar med 3 procent jämfört med förra året.

 - Branschen går mycket bra och de marknadssignaler vi sett under en tid håller fortsatt i sig. Utbytesmarknaden på villasidan har kommit igång och vi ser en positiv trend inom detta segment, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Försäljningen uppdelad på olika produktslag

  Q3 Ackumulerat
Totalt  0 %   2 %
Luft-vattenvärmepumpar    2 % 6 %
Frånluftsvärmepumpar   -6 % - 8 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 3 % 8 %


Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q3/ackumulerat

  Villa Fastighet
Totalt 0 %/2 % +4 %/4 %
Luft-vattenvärmepumpar 2%/6%  
Frånluftsvärmepumpar -6 %/-8 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)  3 %/9 %  

 

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se