ecopack_1600x340

Frukostwebbinarium: Naturliga köldmedium och små fyllnadsmänger

2021-04-29

Med kunskapen om miljöeffekterna av syntetiska köldmedier är naturliga köldmedier det logiska valet. Men med dessa finns det några utmaningar som behöver beaktas, för de flesta naturliga köldmedier betyder det att minska risken från en explosiv atmosfär. Under webbseminariet kommer vi att presentera en översikt av de lagar och standarder som styr, våra tekniska lösningar och visa vad som är möjligt idag inom 3 olika applikationer inom uppvärmning och luftkonditionering. Alla tre projekten ingår i Energimyndighetens projekt Termo och kallas PentaProp, ProPack, EcoPack.

Obs! Webbinariet kommer att hållas på engelska.

När: 5 maj kl. 09.00-10.00
Vem: Klas Andersson and Viktor Ölén.
Anmälan: Behövs ej
Var: https://skvp.se/live