NYHET_Linnea Carlsson

Från vårdbiträde till kyl- och värmepumptekniker

2015-01-27


Sex finalister utkämpade traditionsenligt kampen om mästartiteln under Yrkes-SM i kyl- och värmepumpteknik. Efter tre dagars tävlande på Gymnasiemässan, 20-22 november, stod det klart att Linnea Carlsson från LL Kylteknik i Kristianstad är årets vinnare. Finalen på Yrkes-SM bestod traditionsenligt av ett kortare teoriprov och ett längre praktiskt prov där en kylkrets huvudkomponenter byggs ihop och körs igång, så även i år.

- Det är chockerande och jätteroligt att vinna tävlingen, sa Linnea Carlsson, direkt efter att resultatet meddelats vid prisutdelningen. Gymnasiemässan har cirka 25 000 besökare, och riktigt så många brukar inte inspektera kylteknikerns jobb till vardags. 

Först var jag lite nervös över att jobba inför publik, men det släppte snart när jag fokuserade på uppgiften, och så var jag säker på att Mats Carlsson som stod bredvid mig skulle vinna, eftersom han jobbade på väldigt snabbt, så då slappnade jag av ännu mer, säger Linnea. Vid jobb i en offentlig lokal som till exempel en matbutik kan man ju få en liten publik av butikskunder. I vardagsjobbet får ju inte kunderna märka av ifall teknikern blir förvirrad eller uppstressad, publik är något vi måste lära oss att hantera, fortsätter Linnea. 

Tävlingen gav nya lärdomar

På tävlingen har tiden avsatts så att det finns relativt gott om tid till de olika momenten, så att det inte enbart blir snabbhet som premieras. 

- Jag hade god tid att analysera varför jag gör på ett visst sätt i alla detaljer, och detta var en del av utmaningen med tävlingsmomentet. 

Någon komponent var det första gången Linnea monterade. 

- I vanliga fall kan man ju ringa en kollega och fråga hur man löser ett problem man inte tidigare ställts inför, men på tävlingen fick jag läsa instruktionsmanualen istället, vilket kan vara nyttigt, för det kan ju hända att utrustningen ändrats och utvecklats. I så fall kanske kollegan ger en instruktion som inte passar den nya komponenten. Att vi fick tid att vara extra noggranna var den roligaste aspekten av tävlingsuppgiften, tycker Linnea.  

Precis som för nästan alla tävlingsdeltagare var det första gången Linnea använde Climacheck. 

- Först förstod jag ingenting, men när mätningen varit igång ett tag så att jag fick lite fason på kurvorna och jämförde med referensvärdena som är inlagda i datorprogrammet blev det intressantare, så den var riktigt rolig att jobba med, säger Linnea. När det gäller Climacheckmätningen var det bara Linnea som hade värden inom godkänt spann både på kondensering och på överhettning. De flesta finalister hade godkänt värde på antingen den ena eller andra parametern.  

Slumpen avgjorde yrkesvalet

Linnea kommer från den lilla byn Urshult i Tingsryds kommun i södra Småland. Efter Yh-utbildning till kyl- och värmepumptekniker på IUC i Stockholm flyttade hon till Kristianstad och började jobba på LL Kylteknik i februari i år.  Hon har hunnit bli 25 år, och innan hon sadlade om till kyl- och värmepumptekniker jobbade hon inom vården. 

- Innan jag av en slump trillade in i branschen, var kyltekniker ett yrke jag aldrig hört talas om, och då har jag ändå i många år aktivt sökt på internet efter ett praktiskt yrke som passar mig, och även tagit hjälp av SYO-konsulent. Vår bransch måste helt enkelt synas mer, som vid denna tävling och även i kontakt med skolorna, säger Linnea. 

Färre väljer att inrikta sig på praktiska studier och yrken, och Linnea berättar att även de som är intresserade av praktisk teknik kan få svårt att hitta fram till rätt yrke. 

- SYO-konsulenter, som själva är teoretiker, verkar tycka att de teoretiks yrkena är viktigare än de praktiska, så jag som var duktig på alla skolämnen blev inlurad på fel spår. Trots att jag sa att jag ville jobba praktiskt ville de ha in mig på naturvetenskapligt program. 

Linnea jobbade några år som vårdbiträde efter gymnasiet medan hon letade efter ett praktiskt teknikyrke som passade henne, och fick erfara att det kan vara svårt att göra val som inte går i linje med tidigare sysslor.

- Naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasieprogram är visserligen en bra bakgrund när man ska göra mer avancerade analyser av mätvärden, så det är inte alls fel, men jag fick kämpa för att komma in i rätt fack och hitta till ett mer praktiskt, tekniskt yrke med den utbildnings- och jobberfarenhet jag hade. Men till slut hittade jag till kylbranschen och det känns helt rätt. Det är en bred teknikbransch där det finns många alternativ att utvecklas på framöver, säger branschens nya SM-mästare. 

På www.kyl.se kan du läsa  vilka gymnasieskolor och yrkeshögskolor som har kyl- och värmepumpinriktning.