Caution1270x340

Från avfall till resurs

2020-10-05

EU avfallslagstiftning är ett viktigt verktyg i att gå mot en mer cirkulär ekonomi. För kyl- och värmepumpbranschen påverkar den senaste revideringen i denna att uppgifter om farligt avfall som hanteras i verksamheten nu ska lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

Ett nytt avfallsregister införs

Tidigare har det funnits en skyldighet för de verksamhetsutövare som producerar, transporterar, eller samlar in eller handlar eller mäklar med farligt avfall att föra vissa anteckningar om avfallet, så kallad anteckningsskyldighet. Verksamhetsutövare som behandlar avfall har också haft en skyldighet att föra anteckningar om såväl farligt avfall som annat avfall.

För samtliga gäller att uppgifterna ska antecknas i kronologisk ordning hos den egna verksamheten och ska kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheter.

Regeländringarna som införs efter sommaren 2020 innebär att uppgifter även fortsättningsvis ska antecknas i kronologisk ordning hos verksamhetsutövarna men att uppgifterna dessutom ska lämnas kontinuerligt och digitalt till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall. 

Exempel på farligt avfall är avtappat köldmedium och kompressorolja. SKVP undersöker om ett serviceföretag som tillexempel tappar av köldmedium ska klassas som producent av det farliga avfallet eller om verksamheten tillhör en annan kategori. Mer info kommer när vi fått besked från Naturvårdsverket.   

Hur ska rapporteringen gå till?

Naturvårdsverket har utvecklat ett API som verksamhetssystem kan använda för att rapportera och så finns det en e-tjänst som öppnar den 1 november där uppgifterna kan lämnas. Länk till e-tjänsten för rapportering av farligt avfall.