confusedyes

Förtydligande R410A efter 2025

2018-09-05

Kansliet har under de senaste veckorna fått ett flertal frågor om när ett förbud mot användning av R410A inträffar. Det finns inget sådant förbud i f-gasförordningen. Däremot finns ett förbud som träder i kraft den 1 januari 2025 mot försäljning av singel-splitaggregat med en fyllnadsmängd på mindre än 3 kg köldmedium som har ett GWP-värde på 750 eller mer.

Förbudet gäller med andra ord inte för andra typer av värmepumpar. Förbudet gäller för sättande på marknaden, det betyder att det även efter 1 januari 2025 kommer att vara tillåtet att vid service fylla R410A i produkter som var installerade före den 1 januari 2025.

Det är viktigt att tänka på, även om det inte finns ett formellt förbud, är att i och med nedfasningen enligt f-gasförordningen så är det mycket troligt att det för det första blir väldigt dyrt med många syntetiska köldmedier med höga GWP-värden och för det andra att det kan komma att bli brist på köldmedier. Det kommer att gälla alla de vanliga syntetiska köldmedier vi använder, i alla typer av värmepumpar idag, R410A, R407C, R134a etc.