NYHET_Debatt_Prästkrage_pexels

Fortsätt utgå från köpt energi!

2015-03-03

I en artikel den 23 mars på dndebatt.se skrev ett antal personer verksamma inom energisektorn en aggressiv text gentemot värmepumparnas fördelar och kombinationen värmepumpar och byggregler. Textförfattarna hävdade att den teknik som ger fastighetsägaren stora miljömässiga och ekonomiska fördelar även gynnas av de befintliga byggreglerna eftersom man bland annat utgår från köpt energi. Det i sin tur skulle dessutom eventuellt vara förenligt med ett brott mot gällande EU-direktiv.

Igår publicerade vi - Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Johan Barth, Geotec,  Styrbjörn Drugge, IVT och Kjell Ekermo, NIBE - ett svar. Vi håller inte med.

Förutom att värmepumpande teknik, framför allt i kombination med geoenergi, är ett väldigt effektiv sätt att reducera mängden köpt energi, är fastighetsägaren med och skapar ett hållbarare samhälle genom att använda gratis, förnybar och lokal energi. Det blir dessutom mindre sårbart genom att man inte använder stora centraliserade system.

Energieffektivisering handlar just om att minska mängden köpt energi. Den energi som samhället producerar och som vi köper, bidrar till utsläpp i en eller annan form. Oavsett om den är förnybar eller inte. Den gratisenergi som är förnybar och finns inlagrad i berggrunden under fastigheten eller tas direkt från solen, gör att vi drastiskt kan minska inköpen av producerad energi - och därtill konkurrensutsätta alternativen, vilket gynnar den fria marknaden

Till skillnad från artikelförfattarna den 23 februari, anser vi att geoenergi och användning av värmepumpar ligger helt i linje med gällande EU-direktiv och är en viktig del i att uppfylla klimatmålen. Vi hoppas därför att Boverket fortsätter göra samma kloka bedömning som tidigare så att en mångfald av energisystem inkluderande de med lokal, förnybar och gratisenergi kan samverka till ett hållbart samhälle, men med en sund marknadskonkurrens.

Läs artikeln från 23 februari här.

Läs hela vårt svar här.