Graf3_1270x340

Fortsatt uppåt för värmepumpar

2019-04-15

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) hade en fortsatt kraftig ökning under första kvartalet, + 16 procent. Den ökningen är i samma nivå som sista kvartalet 2018. Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under första kvartalet med 15 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig försäljningsökning sedan 2013. Trenden med försäljningsökningar bröts under första kvartalet då de minskade med 11 procent. Nybyggnationen av småhus har stor påverkan på försäljningen av frånluftvärmepumpar, då frånluftsvärmepumpar främst installeras i dessa byggnader. Under 2018 minskade antalet påbörjade byggnationer av småhus med 17 procent, enligt SCB, och trenden verkar hålla i sig även under början av 2019.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q1
Totalt + 5 %
Luft-vattenvärmepumpar +15 %
Frånluftsvärmepumpar -11 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) +16 %


Det är en positiv utveckling även på marknaden för värmepumpar till större fastigheter. Under första kvartalet 2019 ökade försäljningen inom detta segment med 20 procent. 

- Försäljningsutvecklingen följer helt våra förväntningar, möjligtvis då med en något större ökning för luft-vatten- och vätska-vattenvärmepumpar än väntat, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Minskningen för frånluftsvärmepumpar följer förändringarna i nybyggnationen av småhus med något kvartals eftersläpning. Dessa trender tillsammans med ett fortsatt stort intresse för fastighetsvärmepumpar förväntas bestå även fortsättningsvis, avslutar han.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q1:

  Villa Fastighet
Totalt + 4 % + 20 %
Luft-vattenvärmepumpar +13 %  
Frånluftsvärmepumpar - 11 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) + 16 %  


Under första kvartalet 2019 såldes värmepumpar för 1,7 miljarder kronor i Sverige, vilket är 11 procent mer än motsvarande period 2018. 

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se