statistik_magnify_1600x340

Fortsatt positiva försäljningssiffror under tredje kvartalet

2021-10-20

Precis som för andra kvartalet är antalet sålda värmepumpar inom samtliga segment högre än under samma period både 2020 och 2019. Den totala försäljningen av värmepumpar ökade med 14% jämfört med tredje kvartalet året innan.

Under tredje kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för 2,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 19 procent jämfört med samma period förra året. Det innebär att försäljningen under Q1-Q3 uppgått till 7,2 miljarder vilket motsvarar en procentuell ökning med 16 procent.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar för villamarknaden ökade under tredje kvartalet med 18 procent. För frånluftvärmepumparna har försäljningen legat på en någon lägre nivå om 4 procent. Försäljningen av bergvärmepumpar (vätska-vattenvärmepumpar) har visat även detta kvartal på en rejäl uppåtvändning från 2020 års låga nivå med en ökning på 18 procent.

Försäljningen inom segmentet fastighetsvärmepumpar visar på en ännu större ökning detta kvartal då den uppgår till 34%. I sammanhanget kan dock nämnas att försäljningen samma kvartal förra året var förhållandevist lågt.

- Det är glädjande att konstatera att även tredje kvartalet visar på en ökad försäljning för samtliga kategorier där fastighetssidan sticker ut med sin fortsatta starka återhämtning, säger Anders Mårtensson, VD på SKVP. Nu får vi se om årets sista kvartal följer samma positiva trend. 2021 har i sådana fall potential att bli ett av de bästa värmepumpåren på mycket länge!

 

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q3 Ackumulerat
Totalt    14 %  17%
Luft-vattenvärmepumpar 19 % 27%
Frånluftsvärmepumpar  4 % 13%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 19 % 15%

 

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q3/ackumulerat:

  Villa Fastighet
Totalt   13 %/18 % 34 %/11 %
Luft-vattenvärmepumpar  18 %/28 %     
Frånluftsvärmepumpar   4 %/13 %   
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 18 %/16 %  

 

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

För ytterligare information, Anders Mårtensson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 63, e-post: anders.martensson@skvp.se