Första revisionen av Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag

2013-12-13

Precis som för den tidigare ackrediteringen av kyl- och värmepumpföretag har Auktoriserat Kyl- & Värmepumpföretag en återkommande tillsyn av de företag som väljer att gå in i systemet. Detta för att säkerställa att företagen fortsätter leva upp till kraven, men även för att hålla uppe den dialog som är så viktig för att systemet/ branschen ska fortsätta att utvecklas.

Först ut bland de Auktoriserade företagen var Teknokyl Industrier AB i Hägersten, som blev Auktoriserat Kyl- och Värmepumpföretag för cirka 1,5 år sedan. Tanken är att tillsynen ska göras med ett genomsnittligt intervall om ca 2 år.

-Nu när vi är ute och gör tillsyn, eller revision som vi väljer att kalla det, så är det lika mycket för att stämma av att allt är i ordning som att få input inför framtiden, säger Johan Landé från Kyl & Värmepumpföretagen.    

Det är branschorganisationen Kyl & Värmepumpföretagen som står bakom auktorisationen i inledningsskedet. Anledningen till att man satsat på att utveckla det nya kvalitets- och kompetenssystemet är för att ge företagen en möjlighet att sätta ribban högre än vad den obligatoriska företagscertifieringen enligt f-gasförordningen ger. 

-Till skillnad mot det gamla ackrediteringssystemet så är auktorisationen helt och hållet anpassad mot kyl- och värmepumpföretag, fortsätter Johan. Den ska matcha deras verksamhet, men även de krav som kunderna rimligtvis bör kunna ställa på dem.

Således fokuserar auktorisationen inte enbart på regelverk och administration utan även på kompetens inom fackområdet och affärsmässighet. Systemet sneglar även på ISO, varför det kan användas för att komplettera ett befintligt ISO-system.

- Det är inte meningen att vi ska komma och göra revision den ena dagen och sedan kommer ISO revisorerna nästa dag. Det skulle ju inte gynna branschen, utan tvärtom, förklarar Johan. Tanken med auktorisationen är att utveckla branschen genom att förbättra rutiner och arbetssätt samt höja kompetensen generellt. Det görs bäst genom en dialog, där generella riktlinjer görs upp som företagen ska följa men att dessa anpassas med tiden om t ex några förutsättningar förändras.

- Idén med Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag är helt rätt, säger Dan Östedt, delägare och kvalitetsansvarig på Teknokyl Industrier AB. -Det är ett bra sätt att visa upp för kunderna att företaget har kompetens både på företagsnivå och på personnivå, eftersom auktorisationen kräver att företaget har minst en diplomerad tekniker.

Nu i början av december var det alltså dags för den första tillsynen, eller revisionen, av Teknokyl Industrier AB. 
- Och det gick ju bra, säger Dan avslutningsvis. Vi fick en bra diskussion också där vi kunde ge förslag till förbättringar och titta framåt. Det finns helt klart en poäng att ha ett sådant här system, och något som vi kommer använda oss av i vårt arbete.