Nyhet_20141104

Förslag på nya ROT-regler påverkar inte schablonen

2015-04-22

Regeringen föreslår förändringar i ROT- och RUTreglerna, som enligt förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2016. I stället för att få dra av 50 % av arbetskostnaden förslås en sänkning till 30 %. Taket på maximalt ROT- och RUTavdrag på 50 000 kr per person föreslås vara kvar.

Förslaget påverkar inte beräkningen av arbetskostnaden. Schablonberäkningen att arbetskostnaden kan sättas till 30 % av kostnaden vid en totalentreprenad av luftvärmepumpar och 35 % för vätska-vattenvärmepumpar kommer fortfarande att gälla.