Ungdomar1020x340

Företagslärling ger nya nyrekryteringsmöjligheter till branschen

2016-02-15

När kyl- och värmepumpbranschen flaggade för bristen på nyutbildad personal och för få utbildningsvägar väcktes tankarna kring ett Företagslärlingssystem för kyl- och värmepumptekniker på Installatörernas Utbildningscentrum. Nu blir tankarna till verklighet.

IUC har sedan lång tid tillbaka erfarenhet av Företagslärlingar VVS-montör, en anställningsform där arbete på företaget varvas med utbildningsperioder på skolan. IUC har även många års erfarenheter av Kyl- och värmepumpteknikerutbildning. Med dessa erfarenheter har nu IUC tillsammans med branschen och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen arbetat fram ett företagslärlingskoncept som ska hjälpa branschen att få fram nya duktiga medarbetare. 

- Många uppdrag, generationsskiften på företag samt för få utbildningsplatser och utbildningsvägar är några av anledningarna till svårigheterna att hitta nyutbildad personal att anställa, berättar Marcus Andersson, vd på IUC.  Genom anställningsformen Företagslärling ges kyl- och värmepumpföretagen en ny möjlighet att kunna satsa på nya medarbetare som snabbt kan komma in i arbete.

- Intresset för företagslärling har visat sig vara stort. Vi har planerat att starta en klass den 14 mars med 16 deltagare. Nästa start är planerad till den 12 september. Är efterfrågan stor så får vi titta på om vi har resurser och utrymme att starta ytterligare en klass, säger Marcus Andersson.

- Eftersom det inte går att förlita sig på Yrkeshögskolemyndigheten när det gäller kompetensförsörjningen till vår bransch krävs att vi prövar andra vägar. Just modellen med företagslärlingar är något vi tror mycket på och som vi helhjärtat kommer stötta, säger Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

FAKTA

Informationsblad Företagslärling kyl- och värmepumptekniker_2016.pdf

Lärlingstiden är ca 16 månader. Tiden är fördelad på 1/4 med utbildning på IUC och 3/4 av tiden med utbildning på företaget. Genom att varva teoretiska studier på IUC med den praktiska träningen på arbetsplatsen kommer lärlingen snabbt in i yrket. Preliminärt är upplägget 1 vecka på IUC och 3 veckor på företaget under dessa 16 månader.

För att bli Företagslärling Kyl- & Värmepumptekniker ska personen ha en lärlingsanställning på ett företag i kylbranschen. Företaget anställer lärlingen med ett utbildningsbidrag som ersättning. Företaget står även för utbildningsavgiften samt resor och logi under studieperioderna hos IUC.

Under Sommarmånaderna ingår lärlingen i ordinarie personalstyrka och uppbär avtalsenlig lön.

Avtal och finansiering. IUC debiterar företaget en utbildningsavgift under 16 månader. I avgiften ingår en två dagar lång handledarutbildning per anmäld lärling, utbildning och lunch för lärlingen under 13 veckor. Mer information finns på www.iuc-utbildning.se 

Kontaktperson: Marcus Andersson, VD och projektledare, 0150-36 56 01 eller marcus.andersson@iuc-utbildning.se