Förbered dig på de nya webbaserade certifieringsproven

2013-05-31

I samband med införandet av personliga certifikat för de som arbetar med HFC-köldmedier tog KV-företagen fram ett webbaserat diagnostiskt prov. Det vi erbjuder är tre stycken prov om 36 frågor vardera. Tanken är att på ett enkelt sätt kunna pröva sina kunskaper mot kraven som ställs enligt F-gasförordningen innan det är dags för det skarpa provtillfället vid något av de examinationscenter som Incert godkänt. Genom att genomföra de tre proven ges möjlighet mellan varje prov till repetition och inläsning av områden som känts svåra, allt för att ni ska komma väl förberedda till certifieringen.

När nu Incert under hösten inför sitt digitala prov, baserat på samma web-plattform som vårt diagnostiska prov, vill vi bara påminna om möjligheten att i förväg testa sig och känna på testmiljön innan det är dags.  Beställning av vårt diagnostiska provpaket gör du via vår hemsida i webshoppen.

Lycka till!