DatorUtbildning

Förbättringar i reglerna för yrkeshögskolan

2016-09-29

I mer än fyra års tid har Svenska Kyl & Värmpumpföreningen fört en dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan och utbildningsdepartementet, om förbättringar som bör införas i reglerna för yrkeshögskolan. Nu har några av råden hörsammats. Fler utbildningsplatser, längre beviljandeperioder, möjlighet till förutbildning/prepkurs och större branschfokus tillhör några av förbättringarna.

Att yrkeshögskolan är viktig för att kyl- och värmepumpbranschen ska få tillskott på tekniker är ingen nyhet. Att reglerna kring yrkeshögskolan har utvecklingspotential har också framgått i SKVP:s information. I flera år har SKVP tillsammans med våra närliggande branschorganisationer inom installationssektorn informerat yrkeshögskolemyndigheten och utbildningsdepartementet om förbättringspotential. Nationella, statliga instanser har ju som bekant viss inneboende tröghet, vilket gör beslutsprocesser långsamma, men efter fyra års kommunikation har några av våra råd hörsammats. 

Den viktigaste punkten bland våra tips till förbättring, är att utbildningsdepartementet bör budgetera för en stor ökning av det totala antalet utbildningsplatser, som Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) har att fördela på utbildningsanordnare. Optimalt vore om ökningen skulle ske enligt Myhs egen bedömning, att antalet platser kan fördubblas, utan undermåliga utbildningar beviljas, eftersom bara hälften av alla kvalitativa utbildningsanökningar i dagsläget beviljas. En så stor ökning vågar sig inte regeringen på, men väl ett steg i rätt riktning. I budgetpropositionen för 2016 föreslogs en permanent ökning av antalet platser med 2500 från och med denna ansökningsomgång. Riksdagen klubbade igenom den utbyggnaden och det har även aviserats en utbyggnad med 6000 nya och permanenta platser från och med nästa år. 

Den 6 september stängde ansökningen för yrkeshögskoleutbildningar med start hösten 2017. Det är ju inte bara blivande studenter som ansöker till sina utbildningar, utan även utbildningsanordnarna ansöker, och då om medel för att finansiera kommande utbildningar. I dagsläget får utbildningsanordnarna pengar för två starter, vilket innebär att de behöver söka om vart annat år. 

Nu har regeringen beslutat om en proposition för ökad kvalitet i yrkeshögskolan. Ett beslut som innebär att utbildningar som regel bör kunna få ingå i yrkeshögskolan under längre tid än vad de gör i dag. Dagens kortsiktighet har skapat problem för ungdomar och vuxna som har svårt att planera för studier eftersom de inte kan vara säkra på att utbildningen finns kvar när de ska göra ett utbildningsval. För utbildningsanordnarnas del har kortsiktigheten inneburit att de inte kan lägga resurser på att utveckla kvaliteten eller göra nödvändiga investeringar i utbildningarna. Branschernas företag har även tvekat inför att satsa medel på utbildningar som beviljas under korta perioder. Med beviljan av fler starter kan yrkeshögskolan bättre komplettera de gymnasiala yrkesprogrammen och nödvändiga investeringar kan göras med bättre långsiktighet.

Regeringen lämnar också förslag som innebär att en utbildning inom yrkeshögskolan ska kunna bedrivas som behörighetsgivande förutbildning på gymnasial nivå, om det finns brist på behöriga sökande till den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. I kyl- och värmepumpbranschens fall kan det till exempel röra sig om en sommarkurs i matematik i yrkeshögskole-utbildningsanordnarens regi. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

En ytterligare förbättring är utbildningar ska prioriteras att förläggas på orter som är lämpliga utifrån arbetslivets behov. Fram tills nu har utbildningar placerats utifrån vad samhället i stort har för nytta av utbildningar på en speciell ort, tex på grund av extra hög arbetslöshet. Förändringen indikerar alltså en övergång till större branschfokus. 

Sammanfattningsvis – fler utbildningsplatser, längre beviljandeperioder, möjlighet till förutbildning/prepkurs och större branschfokus. SKVP är de första att gratulerar till goda förbättringar.