Team1020x340

Förändringar på kansliet

2018-06-28

Johan Landé lämnar SKVP

Vår mycket uppskattade kollega Johan Landé har bestämt sig för att gå vidare i karriären. Jag vill därför inleda med att tacka Johan för allt han gjort för föreningen och branschen under sina cirka åtta år hos oss. Vi är många som kommer sakna dig.

En konsekvens av att Johan slutat är att de arbetsuppgifter han haft huvudansvaret för behöver fördelas på oss andra medarbetare som har teknisk inriktning på vårt arbete. Nedan följer en sammanställning över vem på kansliet som från nu är huvudansvarig för de områden Johan hanterade.

  • Svensk Kylnorm – Anne-Lee Bertenstam
  • F-gasförordningen – Viktor Ölén och Per Jonasson
  • Hemsidan alltomfgas.se – Viktor Ölén
  • Auktorisation – Viktor Ölén
  • Engagemang inom diverse myndigheter och organisationer – fördelas mellan samtliga inom gruppen enligt separat info till berörda parter 

Det här var som sagt en grov redovisning av vem som håller huvudansvaret för de olika områdena. Men, självklart går det att kontakta vem som helst av oss så ska vi göra vårt yttersta för att hjälpa just dig. Kontaktuppgifter hittar du här på vår hemsida.

Viktor Ölén fullt engagerad av SKVP

Som ni kan notera i sammanställningen ovan kommer flera av Johans arbetsuppgifter att övertas av Viktor Ölén. Viktor har så här långt ansvarat för administrationen av forskningsprogrammet Effsys Expand som SKVP driver i samarbete med Energimyndigheten. Viktor kommer fortsätta med det även framöver, men samtidigt ”växla upp” och lägga all sin tid på föreningens arbete.

Viktor har under tiden han varit tillsammans med oss på kansliet visat sig vara både klok och förnuftig samt trevlig och hjälpsam. Helt enkelt en synnerligen kompetent och uppskattad medarbetare. Det är därför med stor glädje jag hälsar Viktor välkommen till SKVP.

Värmande sommarhälsningar,

Per Jonasson