Almedalen1270x340

Fokus på kompetensförsörjning under SKVPs seminarium i Almedalen

2019-07-01

SKVP tillsatte under våren Matchningskommissionen, som getts i uppdrag att utreda hur branschens kompetensförsörjning kan bli bättre. I samband med Almedalsveckan på Gotland genomförde Matchningskommissionen ett seminarium där preliminära analyser och slutsatser presenterades, bl.a. att kyl & värmepumpmontör blir en utbildning under gymnasiets El-program och att man skapar en nationell strategi för yrkesarbete.

- Kompetensförsörjningen är kyl- och värmepumpsbranschens viktigaste utmaning. Vi är en bransch som växer samtidigt som våra medlemmar vittnar om hur det blivit allt svårare att rekrytera. Något måste hända, vi har jobben och det finns många arbetslösa som med rätt utbildning skulle kunna arbeta i vår bransch. Att tillsätta detta arbete är vårt sätt att lösa den utmaningen, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på SKVP och ordförande i Matchningskommissionen.

Matchningskommissionen granskar allt ifrån företagens rekryteringsbehov och hur de rekryterar, till vägarna in i yrket via utbildningssystemet och Arbetsförmedlingens uppdrag med att matcha arbetslösa med de jobb som finns på arbetsmarknaden. Under seminariet presenterades en rad viktiga preliminära slutsatser kring vilka utmaningar som behöver hanteras för att matchningen på arbetsmarknaden ska kunna bli bättre för branscher som kräver yrkesutbildning. Bland annat:

  • Attityden till yrkesutbildningar som 2a klassens utbildningar generellt.
  • Myten att yrkesutbildningar är en återvändsgränd, medan högskoleförberedande program ger fler valmöjligheter.
  • Behovet av yrkesutbildningar och att det görs satsningar på att fler människor ska få tillträde till dem

Med på seminariet medverkade utöver representanter för SKVP och Matchningskommissionen även Karin Heri från Malmö FFs Karriärakademi samt Gunilla Svantorp (S) ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Josefin Malmqvist (M) från riksdagens arbetsmarknadsutskott.