Fastighetstisdag - KV-företagens nya storsatsning vid Nordbygg 2014

2013-12-02

Den 1-4 april 2014 äger Nordbygg rum. Precis som senast det begav sig kommer Kyl & Värmepumpföretagen att genomföra en hel del aktiviteter i och kring sin monter. Bland annat kommer det uppskattade Entreprenörstorget tillbaka. Aktiviteten där man ger utrymme i montern för sina medlemmar att möta kunder och affärskontakter.

Men, det som är den stora nyheten för 2014 och som man hoppas ska fånga en helt ny besökargrupp till mässan är en speciell aktivitet som genomförs i samarbete med Stockholmsmässan. 

 Öppningsdagen, tisdagen den 1 april kommer man att vika för temat fastighetsvärmepumpar via något man valt att kalla Fastighetstisdagen.

- Vi vet att intresset för värmepumpar är stort bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi vet också att man anser frågan ganska komplex, det handlar om mycket pengar och det är svårt att komma till beslut. Det här tänkte vi försöka råda bot på – genom att bjuda in till Fastighetstisdag, säger Per Jonasson vd på Kyl & Värmepumpföretagen.

- Tillsammans med ett begränsat antal tillverkare och installatörer pratar vi teknik, upphandling, avtal och ekonomi under ett seminariepass på förmiddagen. Syftet är att ge information och inspiration för att komma igång med sina projekt och fatta välgrundade investeringsbeslut. Detta avrundar vi sedan med en gemensam lunch och besök ute på mässan. Hela arrangemanget är kostnadsfritt att delta i och vi har i dagsläget inte satt någon begränsning för hur många som kan anmäla sig, fortsätter Per.

Det man tillsammans med Stockholmsmässan önskar uppnå är att locka en helt ny besökargrupp, nämligen små och medelstora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till mässan. Just konceptet med målinriktad information kombinerat med mingel under lättsamma former har visat sig mycket lyckosamt tidigare för Kyl & Värmepumpföretagen. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ges en unik möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring vad man bör tänka på i samband med nyinstallation eller byte av uppvärmningssystem. För de frågor eller funderingar som dyker upp finns experter och företag på plats redo att vägleda rätt. Den efterföljande mingel-lunchen ger samtidigt möjligheten att på ett avslappat sätt knyta värdefulla kontakter med pålitliga och kompetenta tillverkare och installatörer inom värmepumpområdet.

- De signaler vi fått så här långt är överväldigande positiva från både medlemmar, tillverkare och fastighetsorganisationer. Vi hoppas därför på ett stort besökarantal, säger Hanna Nyborg projektansvarig för arrangemanget vid Kyl & Värmepumpföretagen.

Programmet för tisdag 1 april:

Tid  Programpunkt 
 Kl. 09.45  Samling i Kyl & Värmepumpföretagens monter för föranmälda besökare
 Kl. 10.00  Att bli med värmepump – vad ska man tänka på?
 Kl. 10.30  Olika typer av värmepumpar – övergripande teknik
 Kl. 11.00  Hur påverkas ekonomin – hur vet jag om det är lönsamt?
 Kl. 11.30  Att tänka på vid avtalsskrivning – gemensamma leveransvillkor
 Kl. 12.00 - 13.30    Lunch och mingel
 Kl. 13.30     Besök i A-hallen

Är du intresserad av att delta under Fastighetstisdagen? Kontakta då omgående Hanna Nyborg (klicka på namnet för att maila) på Kyl & Värmepumpföretagen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare varför principen om först till kvarn tillämpas.

Deltagandet är gratis inklusive fritt inträde till Nordbygg 2014.