handshake1020x340

Fastighetstidningen och SKVP har inlett ett samarbete

2018-08-29

Fastighetstidningen och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) har inlett ett samarbete att gemensamt producera Fastighetstidningens temanummer om komfortkyla och värmepumpar. Detta samarbete ger oss på SKVP en möjlighet att nå ut med den information som är viktig för våra medlemmar till landets kommersiella fastighetsägare. Utgivning av detta nummer kommer att ske den 8 oktober.

Fastighetstidningen ges ut av Fastighetsägarna Sverige och är fastighetsbranschens ledande tidning. Ett genomsnittligt nummer läses av 28 000 fastighetsägare och beslutsfattare inom fastighetsbranschen (Orvesto näringsliv). Läsarna av tidningen äger och förvaltar 900 000 lägenheter och 80 % av landets kommersiella lokaler. Tidningen tar upp allt från stora frågor om samhällsbyggnad till praktiska detaljer för att effektivt förvalta sitt fastighetsbestånd. Läs gärna tidningen på www.fastighetstidningen.se. 

Självklart är det en högt prioriterad fråga för landets fastighetsägare att kunna erbjuda sina hyresgäster ett behagligt inomhusklimat på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Att byta ut, förnya och underhålla de befintliga systemen för att hela tiden erbjuda bästa innemiljö på effektivast möjliga sätt är frågor som ständigt är aktuella för en kommersiell fastighetsägare.

Detta samarbete kring temanumret om komfortkyla och värmepumpar ger SKVPs medlemmar en utmärkt möjlighet att kommunicera med landets kommersiella fastighetsägare i rätt redaktionell miljö. SKVP och Fastighetstidningen erbjuder därför medlemmarna i SKVP en rabatt på 30 % vid annonsering i temanumret. Kontakta Fastighetstidningens säljorganisation senast den 14 september så hjälper de er!

Kontaktinfo Fastighetstidningen:

Magnus Johansson, 0707-45 67 01, magnus.johansson@newsfactory.se