Farligt avfall1600x340

F-gasförordningen under utvärdering – var med och påverka!

2021-03-23

F-gasförordningen (EU 517/2014) är under utvärderingen och ett antal konsultbolag har fått i uppgift av EU kommissionen att dels förbereda bakgrundsmaterial för revideringen och dels att komma med förbättringsförslag. SKVP är aktiva i arbetet genom de två europeiska föreningarna EHPA och AREA. 

Ett område för förbättring som identifierats är att minska den illegala handeln av f-gaser som riskerar att urholka intentionen med f-gasförordningen samt snedvrida konkurrensen mellan de som följer lagar och regler och de som köper köldmedium som importerats illegalt till Europa. 

För att få bättre underlag i detta arbete ber vi er ta några minuter och fylla i nedanstående utvärdering. 

Länk till enkäten...