Sparkling1020x340

f-gasförordningen – viktigaste förändringarna från 1 januari!

2017-01-09

  • All utrustning med fyllnadsmängd på 5 ton CO2e (10 ton CO2e för hermetiskt sluten utrustning) eller mer ska läcksökas. Har du koll på dessa?
  • Gränsen för föranmälan innan installation eller konvertering är nu 14 ton CO2e (per köldmediekrets).

Dessa är de två viktigaste förändringarna som vi vill lyfta fram direkt nu efter årsskiftet. Mer utförlig information om svenska f-gasförordningen kommer att skickas löpande den närmaste tiden.