Nyhet_20141113

F-gasförordningen - praktiska förändringar

2014-11-13


Under Chillventamässan i Nürnberg som gick av stapeln 14-16 oktober, släppte AREA (den europeiska entreprenörsorganisationen där Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är medlem) sin F-gas guide. I den har man försökt att sammanfatta de förändringar som nya F-gasförordningen får för entreprenörer i praktiken. Denna innehåller bra information och vi kommer att göra något liknande på svenska men då baserad på den kommande svenska F-gasförordningen. 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen kommer under vecka 50 (8-11 december) att hålla ett antal seminarier runt om i landet där F-gasförordningen blir en av huvudpunkterna. En del praktiska förändringar sker redan från 1:a januari 2015 så det är viktigt att vara uppdaterad.

Man kunde under Chillventa se att det var en viktig mässa och att utställarna verkligen ville satsa på att visa upp sig. Naturligtvis är det stort fokus på vad som händer på köldmediefronten och en tydlig trend är att de naturliga köldmedierna får större och större utrymme. Allt fler tillverkare erbjuder framför allt aggregat för R744 (CO2) men även R290 (propan) kunde man hitta i större utsträckning än tidigare. Sedan var det en flora av ersättare till R404A som presenterades. Vilka som kommer att användas i olika fall kommer marknaden att styra men det vore olyckligt om entreprenörerna ska åka omkring med 15 olika köldmedieflaskor i sina bilar. Därför tycker vi också att det är viktigt att vi inom svenska kyl- och värmepumpbranschen gemensamt lägger upp bra information om olika applikationer och vilka möjliga ersättningsköldmedier som finns. Grundläggande krav för det ersättningsköldmedium man avser att byta till, verkar vi alla vara överens om ska vara: Köldmediet ska vara kommersiellt tillgängligt och godkänt av kompressortillverkaren att användas i befintlig kompressor.Vilka dessa köldmedier blir kommer antagligen förändras med tiden på grund av den snabba utfasningstakten. 

Något som bör bli starkt fokus på är energieffektiviteten! Varför då kan kanske en del undrar? – Det viktiga är väl att man klarar att hålla igång anläggningen utan att bryta mot F-gasförordningen? Jo, det är ju viktigt att anläggningsägaren får ut den funktion som han eller hon förväntar sig men frågan är till vilket pris? Att konvertera till för tillfället godkända och tillgängliga köldmedier kan komma att bli kostsamt och det är viktigt att man försöker se helheten i ett långsiktigt perspektiv. Därför försöker vi tillsammans nu ta fram olika verktyg för att det ska bli lättare att göra en bra bedömning av vad som blir bäst. Med hjälp av bedömningsmallar och guidelines ska man sedan kunna lättare kunna besluta om anläggningen bara behöver konverteras till ett nytt köldmedium, delvis byggas om eller helt bytas ut. För att få ihop ekonomin måste man då titta på både investeringen och framtida driftkostnaden – det är därför energieffektiviteten blir så avgörande. Vi vet alla att driftkostnaden under en längre period ofta vida överstiger investeringen. Eller hur?

Förändringar i intervallen för den periodiska läckagekontrollen träder i kraft redan vid årsskiftet och sker sedan fullt ut från och med 1 januari 2017. Att vi går över till CO2(e) blir en utmaning för oss alla!

Kom gärna och lyssna på oss under seminarierundan vecka 50 (8-11 december) – där berättar vi mer: http://skvp.se/aktuellt-o-opinion/aktiviteter/hostens-seminarier-2014