Brexit1270x340

F-gascertifikats giltighet efter Brexit

2020-03-03

När Storbritannien lämnade den Europeiska Unionen den 31 januari i år gjordes det baserat på ett utträdesavtal. Avtalet inkluderar en övergångsperiod som löper till och med klockan 23.00 den 31/12 2020.

Under övergångsperioden kommer det inte finnas några begränsningar vad gäller transport av köldmedium mellan EU och UK. F-gascertifikat för tekniker och företag samt handelscertifikat för F-gaser utfärdade i UK kommer fortsatt vara giltiga i EU. På samma sätt kommer certifikat för tekniker och företag utfärdade i EU vara giltiga i UK.

Efter att övergångsperioden löpt ut kommer inga F-gascertifikat utfärdade i UK längre vara giltiga inom EU. De tekniker som fortsatt vill kunna arbeta inom EU behöver därför ansöka om att få sitt certifikat godkänt av ett EU-27 land. Det samma gäller brittiska företag som önskar vara verksamma inom EU. Ansökningarna måste vara inskickade innan övergångsperioden löpt ut.