Euroshop 2014 - Koldioxid för hela slanten

2014-02-24

- Koldioxid för hela slanten

Den 16-20 februari arrangerades Euroshop i Düsseldorf, vilket är både den största och den viktigaste mässan för detaljhandeln. Här finns allt från kassasystem och skytdockor till kylsystem och diskar.

Ett längre reportage från mässan kommer du kunna läsa i KYLA+ Värmepumpar nr2/2014, men om vi kort ska sammanfatta intrycken kan vi konstatera att det mesta kom att kretsa kring koldioxid. För tre år sedan, när mässan senast hölls, var det HFC som fortfarande dominerade. I år fick du leta efter dylika system, istället var det som sagt CO2 som tog över med både fler tillverkare och med fler applikationer. Om det fanns HFO-lösningar så var de få och de passerade helt obemärkta förbi.
Möjligheterna med styr- och reglerteknik var en annan stor komponent på mässan, lösningar där butiksägarna kan ta ett helhetsgrepp över kylsystemen, energiförbrukningen och även kringliggande system.

Vad gäller själva kyldiskarna så är lock, EC-fläktar och LED-belysning inte längre något som utställarna skyltar med i någon större utsträckning, det är självklarheter och ska bara finnas där. Sedan fanns det en uppsjö av variationer på diskar. Höga, låga, korta och långa. En ny trend tycks vara att diskarna byggs med plast/glas så att det går att se rakt igenom dem, för att på så sätt skapa ljusare och öppnare butiksmiljöer. Nya designer för att öka varutätheten per kvadratmeter fanns också att hitta hos de olika tillverkarna.

Intressant, och kul, att se var det stora intresset som mässan väcker i Sverige. Det fanns gott om entreprenörer på plats och en hel del slutkunder.

Mer om mässan kan du som sagt läsa om i nästa nummer av KYLA+ Värmepumpar.