EUCERT 2014 – bli certifierad värmepumpinstallatör

2014-02-19

I linje med det fördjupade samarbetet mellan Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen (KVF) har överenskommelse ingåtts mellan Mittuniversitetet Härnösand och KVF gällande EUCERT 2014, kursen för dig som vill bli certifierad värmepumpinstallatör.

Överenskommelsen innebär att medlemmar i KVF åtnjuter samma förmåner som de SVEPs medlemmar har.
Den europeiska utbildningen är framtagen för dig som idag installerar värmepumpar eller för dig som arbetar i branschen och vill börja installera värmepumpar.

Kursen omfattar bl.a. följande moment:

  • Beräkning av husets effektbehov
  • Olika värmebärarsystem
  • Tappvattensystem
  • Styrning och reglering av värmepumpsystem
  • Spetsvärme och tillsatsvärme
  • Fast och flytande kondensering
  • Val av energikälla
  • Dimensionering av kollektor
  • Avtal och reklamationer

Kursen uppfyller de krav som ställs för att kunna ansöka om att bli European Certified Heat Pump Installer via Incert eller för att bli SVEP-certifierad installatör via Svenska Värmepumpföreningen. Första kurstillfället är 17-18 mars.

För mer info: www.miun.se/nat/eucert
För anmälan: Kontakta Bengt Sandström på bengt.sandstrom@miun.se