EU_regler_1600x340

EU ett steg närmare ny F-gasförordning

2023-10-05

Europaparlamentets respektive Rådets förhandlare har nu nått en överenskommelse gällande revision av F-gasförordningen. Överenskommelsen beskrivs som provisorisk och kräver godkännande av Rådets medlemsländer samt parlamentets miljöutskott innan den kan publiceras i EU:s Official Journal och sedan träda i kraft.

Den 5 oktober kom så beskedet från EU om att parlamentets och rådets förhandlare har nått en överenskommelse för F-gasförordningen. Det exakta innehållet i dokumentet som förhandlats fram är inte offentliggjort men det finns några saker angivna i det pressmeddelande som gått ut.

Enligt det preliminära avtalet kommer till exempel konsumtionen av HFC helt att fasas ut till 2050. Å andra sidan kommer produktionen av HFC, vad gäller kvoter som tilldelats av kommissionen för att producera HFC, att fasas ned till en miniminivå (15%) från och med 2036. Både produktion och konsumtion kommer enligt överenskommelsen att fasas ut enligt en tät tidsplan med en minskande kvottilldelning. Man inför en högre kvottilldelning under de första två perioderna jämfört med kommissionens förslag. Halvledare kommer att undantas från HFC-kvottilldelningssystemet, som föreslagits av kommissionen, och möjligheten till utfasning av HFC och behovet av HFC inom sektorer där de fortfarande används kommer att granskas 2040 med beaktande av tekniska framsteg och tillgängligheten av alternativ till HFC för relevanta tillämpningar.

Texten i överenskommelsen uppges också införa ett fullständigt förbud mot att placera produkter och utrustning som innehåller HFC på marknaden inom flera kategorier, inklusive vissa hushållskylskåp, kylare, skum och aerosoler. Den omfattar några tidsfrister för förbuden och utvidgar dem till produkter som använder F-gaser med mindre global uppvärmningspotential (GWP). För alla nya förbud förutses undantag om det finns säkerhetsproblem.

Det preliminära avtalet medför vidare ett fullständigt F-gasförbud för små (<12 kW) monoblock värmepumpar och luftkonditionering som innehåller F-gaser med en GWP på minst 150 från och med 2027, och en fullständig utfasning 2032. När det gäller split-system för luftkonditionering och värmepumpar, kom de lagstiftande organen överens om ett fullständigt F-gasförbud från 2035, med kortare tidsfrister för vissa typer av split-system med högre global uppvärmningspotential. Undantag föreskrivs om denna utrustning behövs för att uppfylla säkerhetskraven. Det preliminära avtalet inkluderar också möjligheten att släppa en begränsad mängd ytterligare kvoter för värmepumpar om de föreslagna förbuden skulle hota uppnåendet av målet för värmepumpsanvändning som krävs enligt REPowerEU.

Texten fastställer kvottilldelningspriset för HFC till €3, justerbar för inflation. En del av intäkterna kommer att användas för att täcka administrativa kostnader för genomförandet av F-gasförordningen och resten kommer att gå till EU:s allmänna budget.

På Svenska Kyl & Värmepumpföreningen kommenterar man nyheten om att ett provisoriskt avtal nåtts så här:

- Det är i ett tidigt skede, beslutet har precis landat och vi vet i dagsläget inte alla detaljer i avtalet, säger Viktor Ölén, teknisk expert hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. På det övergripande planet är det förstås bra att en överenskommelse har nåtts eftersom branschen behöver få besked om vilka regler man ska förhålla sig till. Vad vi kan se är att man tycks ha lättat på vissa av förslagen och sträckt ut tidslinjerna för nedfasning inom vissa kategorier. Däremot verkar det nu finnas slutdatum även för HFO inom vissa användningsområden vilket är ett tuffare krav än kommissionens första utkast. När vi fått sätta oss in i avtalstexten och analyserat den kommer vi kunna ge en bättre bild av vad som väntar. Därtill ska överenskommelsen också accepteras av både rådets medlemmar och parlamentets miljöutskott, Envi.

Utöver en överenskommelse gällande F-gaser så förhandlades även ett avtal fram gällande ozonnedbrytande ämnen som även det nu ska läggas fram för rådets medlemsländer respektive Envi. Detta avtal väntas inte ha någon större påverkan på kyl- och värmepumpsbranschen utan riktar sig snarare mot andra industrisektorer.

- Jag är mycket nöjd med det avtal som vi nådde idag om fluorerade gaser, vilket går hand i hand med det arbete vi har utfört angående ozonnedbrytande ämnen. Sådana ämnen har mycket negativa påverkningar på vår planets hälsa och måste fasas ut. Avtalet är ett viktigt steg i vårt gemensamma mål att bekämpa klimatförändringar och kommer att hjälpa oss att nå våra ambitiösa klimatmål, sade Teresa Ribera Rodríguez, Spaniens minister för ekologisk omställning.