Tummeupp1020x340

Ett gott exempel!

2017-01-25

Det är inte ofta vi i detta nyhetsbrev gör reklam för företag – framförallt inte utanför vår medlemskrets. Vi kan faktiskt inte komma på en enda gång som detta gjorts. Men, någon gång ska vara den första och nu är det dags, och det av ett utmärkt gott skäl.

Vi har inom föreningen varit både bekymrade och irriterade över hur luft-luftvärmepumpar marknadsförts och sålts av allehanda byggvaruhandlare och liknande inrättningar. Men för någon tid sedan blev vi uppmärksammade på Bauhaus och deras exemplariska sätt att hantera frågan kring att endast certifierade företag får installera luft-luftvärmepumpar.

Så, som information till alla kyl- och värmepumpare, samt som inspiration till eventuella byggvaruhandlare kommer här Bauhaus informationstext i sin helhet.

Ett gott exempel för andra att följa!

 

VIKTIG INFORMATION VID BESTÄLLNING AV LUFTVÄRMEPUMP

Vid beställning av denna produkt krävs det att installationen genomförs av en certifierad installatör. Installationen bokas enkelt med BAUHAUS Montageservice. 

Alternativt om du som kund önskar anlita en annan certifierad installatör på egen hand. 

Vi kommer därför att, efter lagd beställning, kontakta dig via telefon för att skapa en offert på installationen av produkten med BAUHAUS Montageservice och att du som kund godkänner offerten innan denna produkt kan skickas från vårt lager.
Väljer du att anlita en annan certifierad installatör kommer du att efter samtalet ifrån oss få ett kontrakt via mejl som skall fyllas i med installatörens företagscertifieringsnummer samt dina kontaktuppgifter. Kontraktet undertecknas sedan av dig och postas till oss. När den finns oss tillhanda skickas produkten från vårt lager, detta för att säkerställa att du som kund och vi på BAUHAUS följer de gällande lagar och regler som gäller för försäljning/installation av luftvärmepumpar.

Numret vi ringer ifrån är: 08 507 020 00. Önskar du kontakta oss når du oss på 08-507 020 68/69 eller montageservice@bauhaus.se. Vi finns på plats 27/12 - 30/12 mellan 07:00 - 16:00.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 517/2014, Artikel 11.5
”Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10.”

5 års helgaranti vid installation av certifierad installatör.