Supermarket_R404A_ICA1020x340

Ersätta R404A - hur resonerar handlarna?

2017-11-06

Ett av tre föredrag som filmades under Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 20 oktober. Föredragshållare är Per-Erik Jansson, ICA Fastigheter, och ämnet är handlarnas perspektiv på utmaningen med att ersätta R404A i butikernas kylsystem.