sol1020x340

Enfald hjälper inte Sverige att nå klimatmålen

2018-05-17

Vi aktörer inom energi och värme behöver släppa våra motsättningar och planera för en framtid där vi alla samarbetar kring att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar energi- och värmeförsörjning, skriver Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en replik på dagenssamhalle.se

Boverket presenterade nyligen sina förslag till regler för nära nollenergihus. Förslagen är som helhet väl avvägda och det är viktigt att de kommer på plats. Den kritik som nu riktas mot Boverket från Swedisol, Naturskyddsföreningen och Energiföretagen bottnar i en ovilja att acceptera att det går att nå samma mål på olika sätt. Vi branschaktörer som sedan länge varit fast i ett skyttegravskrig kring detaljer i detta regelverk behöver istället lyfta blicken och fokusera framåt. Vi bör glädjas åt att regelverket äntligen kommer på plats och fortsätta arbetet, från nära noll- till plusenergihus.

Klimatförändringarna är precis som författarna skriver vår tids stora ödesfråga. Därigenom är också regler kring val av energikälla för våra hus nödvändigt. En byggnad är inte bara en isolerad låda, en byggnad är ett komplext system med olika tekniker som tillsammans i den bästa av världar arbetar för att nå så låg energiförbrukning som möjligt.

I välbyggda nära nollenergihus, där moderna högeffektiva värmepumpar samverkar med solceller och den senaste fjärrvärmetekniken sedan via smarta energisystem kopplas ihop med varandra och energinätet, kan hus gå från att vara nollenergihus till plusenergihus.

En framtid där olika energi- och värmetekniker samverkar för att skapa plusenergihus är ett steg framåt från de senaste årens icke-konstruktiva debatt, där olika tekniker och lösningar stått mot varandra vilket gjort att samhällsnyttan inte varit i fokus. Det måste vara viktigare att klimatmålen nås snarare än hur.

Oavsett synen på detaljer i Boverkets förslag, till exempel i fråga om huruvida det nya energiprestandadirektivet innebär ett förbud mot att räkna bort egenproducerad el, vilket är en syn vi och många med oss inte delar, kan nog alla inblandade ändå konstatera att dessa nya regler kommer leda till att i princip alla hus som byggs i Sverige framöver kommer vara nära nollenergihus. Hus som rent byggnadstekniskt kommer uppfylla allt som behövs för att kunna bli plusenergihus.

Det betyder inte att det saknas utmaningar. Det behöver bli naturligt att hus ska kunna vara såväl producenter som konsumenter av energi och värme. De marknadsmässiga förutsättningarna för produktion och försäljning av egenproducerad el och värme behöver bli bättre. Nya och existerande stadsdelar behöver smarta energisystem som kan fördela både energi, kyla och värme mellan olika hus och fastigheter.

Vi aktörer inom energi och värme behöver släppa våra motsättningar och planera för en framtid där vi alla samarbetar kring att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar energi- och värmeförsörjning. Sveriges politiker måste påbörja arbetet med att skapa de politiska regelverk som möjliggör detta. Det är genom mångfald, inte enfald, vi når klimatmålen.