Energispaning

Energispaning 2015 - Ett lyckat arrangemang!

2015-03-17

Det var ett intressant program som presenterats inför Energispaning 2015 den 12 mars. Den röda tråden för dagen var energieffektivitet, med lite extra fokus på hur de nya köldmedierna kan komma att påverka denna. 

Energispaning arrangeras av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vartannat år med syftet att lyfta energianvändningen i våra kyl- och värmepumpsanläggningar. Med tanke på den stora omställning branschen nu står inför när det kommer till utfasning och byte av köldmedier fanns också detta med i seminarieprogrammet på flera sätt. För att ge besökarna så mycket kött på benen som det bara gick, samt en möjlighet att hitta de föredrag som ligger den egna verksamheten närmast, arrangerades Energispaning med två parallella spår och i två intilliggande salar. 

I den stora salen fanns t ex representanter från några av världens största tillverkare som gav sin syn på utvecklingen. Jeff Moe, Trane, berättade bl a om företagets satsning på att ta fram aggregat som nyttjar de nya HFO-medierna. Köldmedierna är dock inte det enda som stått, eller står, i fokus i utvecklingsarbetet. Lika viktigt är att höja systemeffektiviteten, vilket man också gjort med de produkter man lanserar under året. Jeff pekade på att Trane, som globalt företag, säljer på många marknader som inte berörs av EU:s f-gasförordning. På dessa marknader är det istället energieffektivitet som helt och hållet är den domininerande faktorn.  Jean de Bernardi från Honeywell gav sedan historiken bakom de nya HFO-medierna som hans företag lanserat. För- och nackdelar samt inom vilka applikationsområden som respektive köldmedium är mest aktuellt. Daikin, som hade en svensk representant på plats i form av Ralf Zipp, lyfte bl a fram R32 som ett av köldmedierna för framtiden. Även om det är Daikin som tillverkar köldmediet så används det av många fler japanska kyl- och värmepumptillverkare. Vi kommer inom kort att få se köldmediet i betydligt fler aggregat även på den svenska marknaden, och då kanske inte bara inom det mindre värmepumpssegmentet. 

Efter lunchen kunde Johan Landé från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen presentera och officiellt lansera alltomfgas.se – Sveriges officiella informationskanal för tillämpning och tolkning av f-gasförordningen. Här är tanken att installatörer, brukare och anläggningsägare ska kunna hitta svaren på sina frågor och hitta verktyg som gör det enklare att planera för framtiden. Bland annat finns här ett räkneverktyg som enkelt omvandlar köldmediekilogram till koldioxidekvivalenter samt räknar tut det nya läcksökningsintervallet.

Lennart Rolfsmann från SP i Borås diskuterade sedan brandfarliga köldmedier och framtiden för dessa när det gäller att utgöra alternativ till de HFC-köldmedier vi nu ska lämna bakom oss. Vilka är förutsättningarna och vad ska man tänka på i hanteringen av kolväten så som bl a propan.

I den anslutande seminarielokalen inleddes dagen med två projektpresentationer. I fokus stod Gimo Ishall respektive den spektakulära forskningsanläggningen Mac IV i Lund. Bägge är intressanta projekt som sticker ut på mer än ett sätt och som krävt en hel del av både konstruktörer och entreprenörer. Om Gimo Ishall berättade Jörgen Rogstam från Energi & Kylanalys och om Max IV berättade Lars Juhl från Klimatkyl. Efter lunchpausen sattes sedan konverteringsarbete av kyl- och värmepumpsanläggningar under luppen. Mats Blomqvist, Kylma, diskuterade förutsättningarna för konvertering av de många anläggningar som finns i landet och vad man bör tänka på. Klas Berglöf från Climacheck fyllde sedan på med att lyfta de möjligheter som finns i konverteringsarbetet när det gäller att höja energieffektiviteten. Genom att analysera anläggningen, åtgärda fel och åstadkomma driftsförbättringar kan man göra konverteringen till en riktigt god affär för anläggningsägaren. 

Stockholmshem är landets näst största kommunalt ägda fastighetsbolag och har under de senaste åren genomfört en stor satsning på värmepumpar. Gunnar Wiberg, från just Stockholmshem, fanns på plats och berättade om denna satsning och hur det varit en ovärderlig hjälp för företaget i arbetet med att minska energiförbrukningen. Gunnar visade på flera exempel där man mer än halverat mängden köpt energi och på så sätt frigjort kapital som kan användas för ytterligare åtgärder. 

Seminarierna rundades sedan av med en paneldiskussion där de tre paneldeltagarna (Hans-Olov Larsson från Industri & Laboratoriekyl, Klas Berglöf från Climacheck och Roger Wranér från Ahlsell Kyl) fick ge sin input på allt det som sagts under dagen. 

Utöver seminarierna bjöds åhörarna även på lunch respektive mingelmiddag, dessutom fanns en exklusiv skara tillverkare på plats i form av en miniutställning. En utställning som kompletterade allt det som sade i föreläsningssalarna med smarta produkter, utbildningar och tjänster. 

Sammantaget ett väldigt lyckat arrangemang som lockade nästan 100 personer.