house

Energimyndighetens fälttest: Gamla bergvärmepumpar håller måttet

2015-10-22

Energimyndigheten har testat 20 äldre bergvärmepumpar i befintliga hushåll. Testet visar att värmepumparnas effekt inte sjunkit med åren samtidigt som att alla hushåll som deltagit i testet upplevt bergvärmepumpen som ett billigt, bekvämt och underhållsfritt uppvärmningssystem.

Testet visar även att skillnaderna på årsvärmefaktor mellan de testade värmepumparna varierar stort. Ett av åren var årsverkningsgraden som höst 3,6 och som lägst 2,1. Testat visar på att skillnaderna framförallt härstammar från hur väl anpassad värmepumpen är till husets värmesystem och på själva installationen. Även brukarbeteendendet har en stor betydelse för årsverkningsgraden.

Bergvärmepumparna i testet är 7-14 år gamla, har en nominell effekt på 7-12 kW samt är alla installerade i äldre hus i västsverige.

Du kan läsa mer om testet på Energimyndighetens hemsida