rect3477

Energimyndigheten granskar energimärkning på internet

2016-11-10

Sedan den 1 januari 2015 finns det krav för energimärkning och produktblad på internet.

Under hösten och vintern 2016 genomför Energimyndigheten en kontroll av webbutiker som erbjuder torktumlare, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare, kylar och frysar, köksfläktar, TV-apparater, luftkonditionering inklusive värmepumpar, värmepumpar för vattenburna centralvärmesystem, varmvattenberedare och ackumulatortankar till försäljning på internet.

Bakgrunden till årets internetkontroll är att merparten av de webbutiker som Energimyndigheten granskade under 2015 uppvisade brister gällande energimärkning och produktblad.

Du kan läsa med om vad du måste göra på Energimyndighetens hemsida.