Energiklass

Energimärkningskrav på värmepumpar från 26 september

2015-08-28

Energimärkning har funnits på en rad produkter sedan 20 år tillbaka. Till att börja med främst på vitvaror men på senare år har energimärkningskraven börjat omfatta en rad andra produkter. För luft-luftvärmepumpar infördes kraven den 1 januari 2013. Från och med 26 september 2015, omfattas även pannor och övriga värmepumpar med en termisk effekt upp till 70 kW. Energieffektivitetsindex, ljudnivå och effekt ska anges på energimärkningsetiketten som ska sättas på alla produkter som omfattas av kraven.

Energimärkningen
På energimärkningen ska energiklass, ljudnivå och effekt anges. Energimärkningsetiketten har pilar från grönt till rött och en skala från A +++ till D eller G, där A +++ är energieffektivast. Till att börja med kommer inte någon produkt kunna uppfylla kraven för klassen A+++.

 

Vad gäller för dig som återförsäljare av värmepumpar?

I butik
Alla värmepumpar som visas i butik ska senast den 26 september vara försedda med en energimärkningsetikett. Etiketten ska vara synligt placerad för att konsumenterna lätt ska kunna ta del av informationen på etiketten.Tillverkaren eller importören av produkten ansvarar för att förse dig som är återförsäljare med korrekta etiketter. Du som återförsäljare ansvarar för att etiketten placeras på rätt produkt och är väl synlig.

Internet
När produkter säljs på internet och genom vissa andra försäljningskanaler som till exempel postorder kan köparen inte se produkten i verkligheten innan köp. Då ska energimärkningsetiketten visas elektroniskt, tillsammans med ett elektroniskt produktblad. Tillverkaren eller importören är ansvarig att förse dig som återförsäljare med produktblad. 

Marknadsföring och reklam
Med "reklam" menas i det här sammanhanget marknadsföring för en produkt där konsumenten sedan går in i en butik eller handlar på en internetsida med fullständig information. Om du i marknadsföringsmaterial ger information som är energirelaterad eller om du ger en prisuppgift så måste du också åtminstone lämna information om produktens energieffektivitetsklass.

Energimyndigheten gör marknadskontroller
Energimyndigheten gör marknadskontroller för att kontrollera att återförsäljare i Sverige uppfyller gällande krav på energimärkning.

Mer information hittar du här >>>