Energieffektivisering i fokus under Almedalsveckan

2013-07-08

Under den gångna veckans stora träff i Visby mellan politiker, intresseorganisationer och andra goda krafter, bjöds många tillfällen till spontana möten och inplanerade debatter i olika samhällsaktuella frågor. 1968 började Olof Palme att hålla tal i Almedalen i centrala Visby. Successivt anslöt sig fler partier till eventet och i dag håller samtliga riksdagspartiledare tal under var sin dag. I samband med talen anordnas även seminarier och paneldebatter av föreningar, näringslivsrepresentanter och andra intressenter. I år fanns otroliga 2285 evenemang med i programkalendern. Bland de områden som utmärkte sig med flest programpunkter var frågor kring vården, hållbar utveckling och olika infallsvinklar på byggsektorns verksamhet. Kyl & Värmepumpföretagen var representerade som medarrangör av ett seminarium om vem som ansvarar för att energianvändandet halveras till år 2050, när flaskhalsen är tillräckligt många utbildade inom yrken som står för energieffektiviseringarna. Publiken fick problematiken presenterad för sig av eventets arrangörer, d.v.s. Britta Permats från Svensk Ventilation, Madeleine Rietschel, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och Henrik Brengesjö, KV-företagen.  Eftersom problematiken till stor del berör utbildningsväsendet, valdes att ha ungdomspolitiker som debattpanel. 

• Erik Scheller, 1:e vice förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet
• Hugo Fievet, andre vice ordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet
• Emma Hult, språkrör, Gröna studenter
• Andrea Ström, riksordförande, Moderata studenter 
• Talla Alkurdi, ordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Det blev en bra diskussion där flera aspekter av problematiken togs upp. En beskrivning av problemställningen hittar du här
Vi pratade även om det vi kallar för utestängningseffekten, nämligen att kurser som finns på gymnasiet inte får plats inom yrkeshögskolan eftersom denna skolform ska vara eftergymnasial. Grundhållningen att yrkeshögskolan ska vara eftergymnasial är givetvis viktig att värna om, men det blir samtidigt ett hinder för utbildningar till yrken som kräver kompetens inom skilda områden. Installationsingenjör på IUC som leder till roller som projektledare och projektör inom installationsbranscherna kräver kunskaper inom matematiken och dess tillämpningar och styr & reglerteknik och systemkunskap. Den som gått VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet har med sig systemkunskap och styr men behöver läsa matte på komvux för att komma in på Yh. Den som läst naturvetenskap på gymnasiet behöver läsa system och styr på komvux, och den som läst samhällsvetenskap behöver läsa både matte, system och styr. Alla måste alltså läsa på komvux för att komma in på installationsingenjörsutbildningen. Vi får citera Sverker Olofsson och undra – Ska det vara så? Under almedalsseminariet blev det en givande dialog mellan panelen och publiken. Den som dirigerade i det engagerade samtalet var moderatorn Antoni Lacinai.
 
Kyl & Värmepumpföretagen hade inget eget seminarieprogram i Almedalen. Vår branschgranne Svensk Ventilation hade däremot flera dagliga programpunkter under måndag till torsdag. Bland annat informerade Astma- och Allergiförbundet om hälsofarliga partiklar i inomhusluften i skolan. Gustav Fridolin från Miljöpartiet uppmärksammade också frågan i sitt TV-sända partiledartal. Även andra partiledare och engagerade riksdagsledamöter nämnde behovet av renovering och energieffektivisering i olika seminarier och tal under veckan. Det är mycket glädjande att politiker insett dessa behov, och vi är även glada för möjligheten att visa på installationsbranschernas viktiga roll i kommande nationella satsningar. Nästa år är det valår, och förhoppningsvis är då energieffektivisering är på var mans läppar.