Studenter1020x340

En ovärderlig tillgång för branschens nyrekrytering

2016-10-26

De flesta ungdomar vet inte om att kyl- och värmepumpbranschen finns. Därför är det bra att informera och inspirera till ett klokt yrkesval. Huvudrollsinnehavare i informationsarbetet är de yngre tekniker med uppdraget som branschens ambassadörer. Deras huvudsakliga uppgift är att ha kontakt med de lokala gymnasieskolor som erbjuder kylutbildning. 

På gymnasiets ”VVS- och Fastighetsprogrammet” finns det fyra inriktningar; den som kallas VVS men i praktiken innebär VS, fastighet, ventilation och vår inriktning, kyl- och värmepumpteknik. Näst intill samtliga som väljer VVS- och Fastighetsprogrammet känner bara till inriktningen VVS när de gör sin ansökan, och de har som intention att jobba som rörmokare efter gymnasiet. Det är vanligt att eleverna ser valet av VVS- och Fastighetsprogrammet som ett val till yrket VVS-montör, eller rörmokare som de vardagligt benämner yrket. När eleverna ska välja inriktning till år två innebär valet VVS-inriktning att bara fortsätta på den inslagna bestämda banan. Det är många elever som ser de andra tre inriktningsvalen som ett omval, som kräver att de tänker om. Att inspirera eleverna att välja kyl- och värmepumpinriktning är därför ett arbete i motvind. 

Snedfördelningen när nästan samtliga väljer VS innebär ett problem för alla fyra inriktningarnas branscher. Att vår bransch har behov av personal är ingen nyhet. Fastighets- och ventilationsbranscherna har samma problem. VS har däremot motsatta problemet, eftersom allt för många väljer deras inriktning. Siffror från branschorganisationen Installatörsföretagen (tidigare VVS-företagen och EIO) visar att bara hälften av de elever som väljer VS-inriktningen på gymnasiet får en lärlingsplats, vilket innebär att många av dem går ut i arbetslöshet efter gymnasiet. Bäst för alla vore därför ifall eleverna fördelades jämnare mellan de fyra inriktningarna. 

Et mycket viktigt uppdrag

Ambassadörerna gör här ett viktigt arbete när de inspirerar till att välja kylinriktning. All verklig kontakt med branschen är viktig för gymnasieeleverna. Eftersom eleverna väljer inriktning redan på vårterminen i ettan har branschen bara en termin på sig att påverka några av eleverna till att satsa på kyl- och värmepumpteknik. Ambassadörerna, varav många själva gått på den lokala gymnasieskolan tidigare,  skaffar god kontakt med elever och lärare. Förutom att hälsa på under lektionstid och berätta om yrket, stöttar de ofta vid de årliga rekryteringssatsningarna som gymnasieskolan har – öppet hus och gymnasiemässan. Ambassadörerna fungerar även som regionala kontaktpersoner, och svarar på frågor om yrket. Att som yrkesväljande ungdom ha direktkontakt med en person som jobbar inom det område man själv är intresserad av är väldigt viktigt. Även studievägledare, lärare och föräldrar har intresse av att få förstahandsinformation från yngre kyl- och värmepumptekniker. 

Det här är branschens ambassadörer

Den senaste tiden har några tidigare ambassadörer slutat och några nya börjat. Vi vill passa på att tacka avgående tekniker för er insats för ökad nyrekrytering till branschen, och samtidigt välkomna våra nya ambassadörer. Max Andersson lämnar nu ambassadörsuppdraget efter flera års engagemang för branschens nyrekrytering. Det som först lockade honom att börja som ambassadör var att få öva på att prata inför publik. 

- Att kunna presentera ett budskap har jag nytta av nu när jag jobbar som säljare på en kyl-grossist. Jag fick också jättebra kontakt med branschen, eftersom många av de elever jag pratat med genom åren jobbar som tekniker i kylfirmorna i Malmö. Om du är tekniker och vill bli ambassadör, kommer du få många spännande möten, säger Max Anderson, som numera jobbar som säljare på Ahlsell i Malmö. 

Ambassadörerna är en ovärderlig tillgång för branschens nyrekrytering. I Östergötland har vi just nu en vakant ambassadörsplats, så om du är en tekniker under 30 år och bor i Östergötland är du välkommen att kontakta henrik.brengesjo@skvp.se

Nya ambassadörer är: 
Lukas Nilsson, Industri & Laboratoriekyl i Stockholm
Robert Poulsen, Francks Kylindustri i Stockholm
Oliwer Thimell, Bemt Fastighetsservice i Malmö
Erik Pettersson, Teknisk Fastighetsservice, Östersund

Avgående ambassadörer är
Max Andersson, Ahlsell i Malmö
Bassam Jawad, Panasonic i Malmö
Patrik Larsson, Industri & Laboratoriekyl, Stockholm
Håkan Kjäll, Edekyl & Värme, Stockholm 
Måns Lundgren, Niwentec, Östersund
Mattias Petterson, Wester Kylteknik, Norrköping