Ebbe_kvpdagen1270x340

En av kylbranschens förgrundsfigurer har gått bort

2020-01-10

Under nyårshelgen nåddes vi av det mycket tråkiga beskedet att Ebbe Lyth hastigt avlidit.  Få, om någon, har haft sådan påverkan på kylbranschen som Ebbe. 

Som person var han intensiv, full av energi – i det närmaste outtröttlig, med en blick och tanke för utveckling och trender som låg långt framför de flesta av oss andra. I sanning en visionär. Men, han hade också den unika förmågan att få sina tankar och idéer förverkligade – satta i produktion, så att säga.

Det var Ebbe som tidigt såg hotet mot miljö och vår bransch från CFC-köldmedierna, de så kallade ”Freonerna”. Han insåg samtidigt att om inte vi – branschen – tog tag i problemet skulle någon annan göra det åt oss med oanade konsekvenser för både tillverkare, installatörer och anläggningsägare. Sättet att angripa utmaningen var dock inte genom ”enskilt arbete” utan samarbete. Samarbete inom hela vår bransch, men även med myndigheter och departement såsom Naturvårdsverk och Miljödepartement. Som en konsekvens bildades Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) och sedermera certifieringsföretaget Incert.

För att hedra Ebbe Lyths gärningar beslöt Kylbranschens Sammarbetsstiftelse, KYS att instifta ”Ebbe Lyths Stipendium” för bästa examensarbete inom yrkeshögskoleutbildning samt universitet och högskola. Första prisutdelningen skedde vid Svenska Kyl- och Värmepumpdagen i Mölndal oktober 2019. På bilden flankeras Ebbe av två av pristagarna, Kristina Tuomela (vänster) och Erica Hansson (höger).


Men Ebbe nöjde sig givetvis inte med det. Han såg även behovet hos kylinstallatörerna, hans medlemmar, av handgripligt råd och stöd i det dagliga arbetet. Sättet att komma tillrätta med det var att ta fram en helt ny Svensk Kylnorm, utformad att kunna användas praktiskt. Följde man normens alla delar blev resultatet en anläggning i enlighet med gällande lagar och förordningar, tekniskt korrekt samt inte minst med bästa energieffektivitet. Världsunikt till sitt upplägg och utformning. En konsekvens, och kanske något bara få känner till, blev att denna Svenska Kylnorm senare fick fungera som förlaga till den Nederländska STEK-normen. Även dagens europeiska norm EN378 har till stora delar inspirerats av vår svenska norm.

Ebbe insåg också tidigt behovet av kompetens – ”kunskap är makt”. Han engagerade sig därför, både personligen och via branschföreningen, i bildandet och utvecklingen av Installatörernas Utbildningscentrum, IUC i Katrineholm, det som numera ingår i INSU. Mycket tack vare hans insatser kan Katrineholm sedan några år ståta med en av världens bäst utrustade utbildningsplatser.

Ebbes intresse och engagemang för vår bransch var med honom under hela sitt liv. Ända till slutet var han djupt engagerad i vad som hände och skedde. Otaliga är de samtal jag haft med honom kring framtida utmaningar och möjligheter. En stor ära, och något som varit oerhört värdefullt för mig.

Det var också med stor stolthet Ebbe följde (och aktivt deltog i) svärsonen och barnbarnens utveckling av företaget Labkyl, som tidigt kom att satsa på koldioxidsystem och innovativa lösningar. Helt i Ebbes anda.

Den intelligenta, visionära och omtänksamma rösten har nu tystnat. Känns på något vis overkligt, Ebbe har ju liksom alltid funnits ibland oss. Vi är många som kommer sakna dig Ebbe – mycket, väldigt mycket.

Våra tankar i denna svåra stund går till Ebbes hustru Britt samt hans barn Peter och Elisabeth med familjer. Ebbe blev 85 år.


Per Jonasson,
vd