Elbeh_glas

Elsäkerhetsverket tar bort krav på förlängning av behörigheter

2015-12-03

Elsäkerhetsverket har bedömt att regeln att en behörighet gäller i femton år och förlängs tio år i taget efter ansökan, inte har någon praktisk nytta. Därför slopas nu kravet på förlängning.

Det sker inte någon prövning i sak vid förlängningen av en elbehörighet, till skillnad mot de kylcertifikat som utfärdas enligt F-gasförordningen och som kräver en godkänd omcertifiering vart femte år samt ett årligt intyg om yrkesverksamhet för att förlängas. 

Därför är det en onödig börda att kräva ansökan och betalning av den som har en elbehörighet, var tionde år. Elsäkerhetsverket har därför beslutat att beviljade behörigheter gäller tills vidare och att en föreskriftsändring görs i 1 kap. 5 § ELSÄK-FS 2013:1.  Ändringen innebär att de som har en giltig behörighet den 31 december 2015 har en behörighet som gäller tills vidare. Ändringen träder i kraft 1 januari 2016. 

– Det innebär att Elsäkerhetsverket inte kommer att skicka ut nya behörighetsbevis. Den elinstallatör som vill styrka sin behörighet kan uppvisa sitt befintliga intyg tillsammans med behörighetsföreskriften eller ett följebrev som vi skickat ut. Det kommer också att gå bra att begära ett registerutdrag från Elsäkerhetsverket, säger Charlotte Mogren, handläggare på behörighetsgruppen.

Ett utskick med information via brev har gjorts till cirka 1000 elinstallatörer vars behörighet går ut 31 december 2015. Förutom information om att deras behörighet kommer att gälla tills vidare, får de ett följebrev som de kan uppvisa tillsammans med sitt behörighetsbevis. Detta styrker att beviset fortfarande är giltigt trots att den angivna giltighetstiden har passerat. Följebrevet kommer också att läggas upp på Elsäkerhetsverkets webbplats så att alla elinstallatörer kan skriva ut det vid behov. Förändringen innebär att elinstallatören slipper en onödig hantering med att sända in en ansökan samt betala en ansökningsavgift på 1 350 kronor.