SignhildGehlinSvGeoenergicentrum1020x340

Effsys Expand rivstartar med Signhild i spetsen

2016-03-16

Foto: Svenskt Geoenergicentrum

Energimyndigheten har med start från årsskiftet utnämnt Signhild Gehlin som ny ordförande för Effsys Expand. Signhild ersätter Peter Rohlin, Incert AB som har begärt att bli entledigad från engagemanget som ordförande för programrådet i EFFSYS EXPAND på grund andra åtagandet. Arbetet på Effsys Expand har rivstartat med att bland annat förbereda kommande forskarkonferens den 17-18 maj där status på samtliga projekt inom Effsys Expand kommer att presenteras. 

Signhild Gehlin är teknisk doktor i Vattenteknik från Luleå Tekniska Universitet. Idag jobbar Signhild på Svenskt Geoenergicentrum som samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i ett hållbart samhälle. Ett av de områden som berör Effsys Expands fokus på kyl- och värmelager.