Forskardagar Apple iPad

Effsys Expand Forskardagar

2016-03-14

I Effsys Expands forskningsprogram finns idag 24 aktiva projekt. Ungefär hälften av dessa har arbetat lite över ett år med sina projekt medans den andra hälften har kommit cirka ett halvår in i projekttiden.

I maj hålls Effsys Expands forskardagar där  projekten kommer presentera sina framsteg i de olika projekten. Agenda och mer information om dagarna hittar ni på Effsys Expand hemsida.

Konferensen är öppen för alla, men platserna är begränsade, så skynda med er anmälan för att säkra en plats!

Tid: 17-18 maj
Plats: Badhotellet Tranås