Ebbe Lyths1270x340

Ebbe Lyths stipendium

2020-11-25

För examensarbetet ”Modelling latent heat thermal energy storage with novel PCM encapsulation design” tilldelades EMMA NYHOLM HUMIRE Ebbe Lyths Stipendium 2020 inom kategorin Högskola/Universitet. Utdelare var Per Jonasson ordförande i Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS), och stipendiet överlämnades i samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen. Detta år genomförd i digital form via livesändning från Kistamässan i Stockholm, se prisutdelningen här.

Examensarbetet undersöker potentialen av att sammankoppla en bergvärmepump med en värmelagringsenhet i ett uppvärmningssystem för ett flerfamiljshus i Stockholm. Värmelagringsenheten bygger på modern latent värmelagringsteknik, där stora mängder värme lagras och avges i samband med att ett ämne (fasövergångsmaterial, eng. PCM) genomgår fasförändring.Värmelagringsenheten kopplas till värmepumpens kondensor och ansluts till byggnadens radiatorslinga för att kunna tillföra värme till byggnaden.

Den tekniska lösningen har utvärderats med avseende på dess tekniska, ekonomiska och klimatprestanda, där det bland annat undersökts hur de ekonomiska förhållandena påverkats av olika variationer i tim-elpriser.

- En verkligen välförtjänt mottagare av Ebbe Lyths Stipendium. Examensarbetet håller imponerande hög nivå bland annat innehållande ett flertal vetenskapliga artiklar, sa Per Jonasson i samband med utdelandet. Det är både glädjande och betryggande att se vilken kvalitet svensk högre utbildning håller inom vårt teknikområde, avslutade han. Arbetet går att hämta från KTH:s hemsida via länk från KYS hemsida.

Ebbe Lyths Stipendium instiftades 2019 av KYS för att hedra de gärningar Ebbe Lyth gjort för svenska kyl- och värmepumpbranschen. Stipendiet delas ut årligen i samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen till bästa examensarbete för de två kategorierna Yrkeshögskola och Högskola/Universitet. Stipendiet är på 30 000 kronor vardera för de två stipendiaterna.