Undersökning1020x340

Dina åsikter är viktiga!

2016-12-19

Dina synpukter som medlem i SKVP är väldigt viktiga för oss i vårt arbete inom föreningen. För att på bästa sätt kunna ge den service och det stöd som du och ditt företag behöver har vi skickat ut en undersökning som ska hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete. Undersökningen tar cirka 4-6 minuter att besvara och genomförs i samarbete med undersökningsföretaget MarketDirection.

Vi ser fram emot dina åsikter. De är värdefulla för oss.