decarbheatpicture

DecarbHeat 2017

2017-05-31

Visste du att 51 % av Europas energianvändning härstammar från kylning och uppvärmning av våra bostäder, lokaler och fastigheter och att detta i sin tur står för 27% av EU:s utsläpp av växthusgaser? Om vi ska ha någon möjlighet att nå de mål som togs fram under COP21 måste vi även minska utsläppen från kyl- och värmebranschen.

SKVP på plats på DecarbHeat 2017

Den europeiska värmepumpföreningen har arbetat mycket hårt för att arbeta fram initiativet och tillika konferensen DecarbHeat. Syftet är framförallt att synliggöra hur stor del energianvändningen för kyla och värme är i EU och att om vi ska ha någon möjlighet att kunna nå 1,5-gradersmålet i COP21 så krävs ett gediget arbete inom kyl- och värmesektorn. Teknikerna finns, inte minst den värmepumpande tekniken, för att vår sektor ska kunna vara helt koldioxidfri till 2050.

Konferensen som hölls i Bryssel 11-12 maj lockade ca 230 deltagare där mer än 30 fördrag hölls med anknytning till framtiden för vår bransch och möjligheterna till energiomställning. Dominique Ristory, generaldirektör för energi i den europeiska kommissionen kommenterade initiativet:

Värme och kyla kommer ha en avgörande roll i energiomställningen och i att möta EU:s mål kring säker, hållbar och överkomlig energi för alla konsumenter. För att kunna uppfylla dessa mål är det av yttersta vikt att vi mobiliserar kyl- och värmeindustrin för att säkerställa att de arbetar tillsammans med lagstiftarna. Det här är precis vad DecarbHeat gör. Därför står jag bakom detta initiativ till hundra procent och jag hoppas att konferensen blir lyckad

Formellt åtagande till 2050

SKVP skrev naturligtvis på det formella åtagande om att vi som bransch ska sträva efter  att bli helt koldioxidfri till 2050. Nästan 25 av de mest inflytelserika företagen inom industrin skrev tillsammans med 50 andra organisationer och individer på åtagandet. Närvarande vid ceremonin var bland annat prins Laurent av Belgien och Bryssels energiminister Celine Fremault som även de skrev under åtagandet.

Fullspäckat schema

Inte mindre än 30 fördrag hölls under den två dagar långa konferensen varför det blir svårt att sammanfatta dem alla här. Ett av de mest intressanta föredragen hölls dock av Scott Kessler, från det USA-baserade lo3energy. Kessler presenterade ett koncept där privatpersoner kan köpa och sälja egenproducerad el från varandra genom ett så kallat blockkedje-baserat system vilket, i likhet med Bitcoin, skulle kunna innebär att transaktionerna genomförs decentraliserat från person-till-person. Ett koncept som i dagsläget känns mycket främmande men som kanske om några år blir lika självklart som allt annat vi gör med en knapptryckning på mobilen.

Det som jag framförallt kommit till insikt om under dessa dagar är att det inte bara är i våra nordiska breddgrader som våra hus behöver värme. Det framkom till exempel under en presentation om ett renoveringskoncept i Nordirland att en normal energiförbrukning för ett äldre hus ligger kring storleksordningen 250 kWh/kvm, år. Av de 51% av energianvändningen för värme och kyla är det samtidigt endast 5% som går till rumskyla. Möjligheterna för värmepumpar i Europa är enorma, säger Morgan Willis på SKVP.