future

Dataskyddsförordningen GDPR

2018-05-18

Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen, GDPR att gälla.GDPR ersätter PuL och ställer större krav på ordning och reda på ditt företags hantering av personuppgifter.

Det är viktigt att komma igång med att kartlägga vilka personuppgifter som behandlas i ert företag, dokumentera behandlingen i ett behandlingsregister, sätta rutiner och riktlinjer.

Som ett stöd för våra medlemmar har SKVP tagit fram ett informationsmaterial som kan vara till hjälp i ert arbete med GDPR. Logga in på medlemssidorna för att ta del av informationen.