pulsenpromo_1600x340

Dags att svara på årets PULSEN!

2021-05-18

Nu har du som är återförsäljar- eller installatörsmedlem i föreningen fått en inbjudan att delta i årets PULSEN. PULSEN är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument.

Med hjälp av PULSEN kan vi tillsammans följa värmepumpmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos er som deltar.

PULSEN har funnits sedan 2010 vilket ger oss en unik möjlighet att följa utvecklingen inom värmepumpbranschen. Men för att underlaget skall vara tillförlitligt måste ett tillräckligt stort antal medlemmar svara på enkäten. Annars är risken att vi inte kan publicera något resultat. Så är du återförsäljar- eller installatörsmedlem i föreningen och säljer värmepumpar till konsument, missa inet att svara på enkäten. Enkäten skall ha skickats ut till kontaktpersonen på företaget. Har ni inet fått något mejl? Kontakta Morgan Willis, ansvarig för PULSEN, morgan.willis@skvp.se

Vill du se resultatet från förra årets PULSEN? Det gör du här.